A dvanced

l eadership

p rogram

Leith Advanced Leadership Program (ALP)

Gjennom Leith ALP utvikles lederens evne til å lykkes forretningsmessig gjennom å forene god oppgaveforståelse med dyptpløyende relasjons- og organisasjonsforståelse

Faglig fundament

Leith ALP er basert på den seneste forskningen innen nevrovitenskap, beslutningspsykologi, organisasjonsteori, filosofi og etikk. Programmenes unike verdiskapning ligger i kombinasjonen av forskningsbasert akademisk kunnskap og den praktiske innsikten i et vidt spekter av ledelsesutfordringer og beste praksiser som deltakerne deler med hverandre.

Programmet styrker lederens evne til å påvirke andres prestasjoner og skape mer effektive virksomheter med økt slagkraft og gjennomføringsevne. Deltakeren sitter igjen med et metaperspektiv på eget lederskap, en styrket evne til å oppdage kompleksitet i møte med utfordringer, samt konkrete verktøy for å løse disse. 

Metodikk

Programmet tar utgangspunkt i den enkelte leders situasjon, og formatet er gruppesesjoner som fasiliteres av Leiths fakultet. I fortrolige rammer drøftes egen atferd, handlings- og reaksjonsmønster for å forstå seg selv og sin egen rolle bedre. De andre gruppedeltakerne gir råd og reflekterer over hverandres problemstillinger, og deler personlige inntrykk av hvordan de oppfatter hverandre. 

Tilnærmingen er konkret og gir programmets deltakere håndfaste verktøy for hvordan de kan påvirke eget lederskap her og nå.  
“Leith har gjort meg mer bevisst på personlige styrker og viktigheten av disse i mitt lederskap.”

– Ingrid Dynna
CEO & Co-founder, NOMY

Forespør mer informasjon

Leith Executive ALP

Forespør mer informasjon

Nils M. Simonsen

Produktansvarlig, Executive ALP

Et utviklingsprogram for enkeltlederen som ønsker en konstant kilde til utvikling og inspirasjon i en krevende hverdag

En leders behov for sparring og rådgivning oppstår i øyeblikket. Leith Executive ALP er ikke kun et lederutviklingsprogram, men også et konfidensielt refleksjonsrom hvor gruppens deltakere adresserer konkrete elementer av sitt lederskap – når de faktisk har behov for det. Gjennom fem årlige moduler gjennomgås både programmets faglige fundament, samtidig som deltakernes individuelle utfordringer og problemstillinger belyses. Programmet har en varighet på tre år, og deltakere forplikter seg til ett år av gangen. 

Leith corporate ALP

Forespør mer informasjon

Et unikt skreddersydd leder- og organisasjonsutviklingsprogram, for bedrifter som ønsker autentisk ledelse i fokus

Endringsprosesser, restruktureringer og omorganiseringer kan føre til omfattende press på en organisasjon. Med Leith Corporate ALP får hele ledergrupper, og den enkelte leder, verktøy til å skape et forent og bærekraftig fundament for virksomhetens fremtid. Gjennom inngående dialog og virksomhetsanalyse skreddersyr Leith lederutviklingsprogrammer for ledergrupper og bedriftsenheter som ønsker å skape mer dynamikk, innovasjon og samstemthet i sin organisasjon. Programmets innhold baseres på virksomhetens behov og visjon, og suppleres med utvikling for hver enkelt leder og ledergruppens relasjoner som helhet.

Forespør mer informasjon

Steffen Mussche-Johansen

Produktansvarlig, Corporate ALP