KNUT IVAR KAREVOLD

Hva er det autentiske?

Dette er en artikkel tilhørende Leith ALP, modul 1.

Hva er det autentiske?

Vi begynner med en definisjon av det autentiske.

Det autentiske har en lang historie som strekker seg tilbake i tid til forgjengerne våre sine idealer om et godt liv. I dag finner vi ideer om det autentiske i filosofi, kunst, psykologi og ledelse. Kjernen i begrepet er det ekte og det sanne.

Dette innholdet krever at du enten er abonnement på Leith Insights, eller at du er medlem i Leith. 

Om du allerede har et Leith insights abonnement, eller om du er medlem i Leith, kan du logge deg inn for å fortsette å lese

I dag forstår vi det autentiske som samsvar mellom idealer og det vi faktisk gjør. Idealer kan i vid forstand være intensjoner, mål, verdier, synspunkter, følelser eller behov. Den autentiske står for seg selv uavhengig av ytre press. Den autentiske er den man sier man vil være og står for det man faktisk mener er viktig.

Spørsmålet om hva som er autentisk grenser derfor inn mot vår metafysiske og filosofiske forståelse av bevissthet og vår psykologiske forståelse for bevissthet. Hvor finnes selvet som vet hva vi selv egentlig vil, og hvor i oss finnes det et selv som snakker et entydig og bevisst språk?

Det autentiske grenser inn mot moralfilosofi og psykologisk forståelse av verdier. Hva i oss er vi tro mot? Finnes det ett sett verdier som faktisk og entydig styrer valgene våre? Hvor mye av oss selv kan vi faktisk styre og hvor mye er valgene våre styrt av omstendighetene?

Det inautentiske blir å velge feil i forhold til en selv eller gjøre feil i forhold til andre, mens det autentiske blir å la seg lede av egne verdier, si hva man faktisk mener til andre, og oppføre seg konsistent med sine egne idealer og verdier. 

knut ivar karevold PHD
Programdirektør og fakultetsleder, Leith Executive Education

OM forfatteren
Knut Ivar Karevold Phd. skrev sin doktorgrad i adferdsøkonomi, og har de siste 30 årene høstet omfattende erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling. Karevold er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, hvor han også tok sin doktorgrad i 2009. Karevold er Fulbright Scholar ved Harvard Business School.