KNUT IVAR KAREVOLD

Hva sier teorien om autentisk ledelse

Dette er en artikkel tilhørende Leith ALP, modul 1.

Hva er autentisk ledelse?

 

Dette er ikke et teoretisk, men et praktisk program om autentisk ledelse.

 

Vi trenger likevel en kort og enkel oversikt over hva den forskningsbaserte kunnskapen om autentisk ledelse forteller oss. Hensikten er å hjelpe dere til å vurdere deres eget autentiske lederskap.

for å lese videre må du enten er abonnent på Leith Insights, eller ha et medlemskap i Leith. 

Om du allerede har et Leith Insights abonnement, eller om du er medlem i Leith, kan du logge deg inn for å fortsette å lese


Autentisk ledelse er blant de nyeste begrepene og trendene i ledelse. Ledelses historikerne regner den offisielle begynnelsen til starten av 2000-tallet. De ti siste årene har antall publikasjoner skutt i været. Dette tyder på at begrepet tas på alvor av flere, med økende interesse for å forstå hva det er for noe og hva effekten kan være.


Ekspertene mener likevel at det er uferdig og umodent begrep. Vi savner fremdeles en felles definisjon og entydige kriterier eller komponenter som inngår. Det er flere konseptuelle artikler enn empiriske, det finnes ingen entydige målemetoder, og vet fremdeles lite om effekten av lederstilen.


"En av de vanligste definisjonene er at autentiske ledere står for hvem de er, og at de lar seg styre av sine egne verdier"

Noen snakker om autentisk ledelse som en slags egenskap, mens andre betrakter det som et sett ferdigheter eller et atferdsmønster. Noen mener det autentiske er stabilt, mens andre ser på det som situasjons- og rollebestemt.

En av de vanligste definisjonene er at autentiske ledere står for hvem de, lar seg styre av sine egne verdier, og sier hva de mener selv om det avviker fra flertallet eller felleskapets oppfatninger.

 

Noen av idealene henger ikke helt sammen med hverandre. Et eksempel er at autentiske ledere er fullstendig trofaste mot virksomhetens mål, men samtidig lar seg styre fullt og helt av egne verdier. Et annet eksempel er at ledere skal fastsette visjonen, formidle den på en inspirerende måte og overlate til medarbeiderne å lage en plan for å oppnå den, men samtidig involvere alle i helhetlige beslutninger.


knut ivar karevold PHD
Programdirektør og fakultetsleder, Leith Executive Education

OM forfatteren
Knut Ivar Karevold Phd. skrev sin doktorgrad i adferdsøkonomi, og har de siste 30 årene høstet omfattende erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling. Karevold er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, hvor han også tok sin doktorgrad i 2009. Karevold er Fulbright Scholar ved Harvard Business School.