KNUT IVAR KAREVOLD

Hva er klassiske lederfeller?

Dette er en artikkel tilhørende Leith ALP, modul 1.

Hva er klassiske lederfeller?

 

Hvilke feller kan ledere gå i på veien til bedre og mer autentisk lederskap?

 

Dette er noen eksempler på hvordan ledere kan miste retningen og undergrave idealene sine:

for å lese videre må du enten ha et premium abonnement på Leith Insights, eller være medlem i Leith. 

Om du allerede har et Leith Insights abonnement, eller om du er medlem i Leith, kan du logge deg inn for å fortsette å lese

  • Lese seg blinde på seg selv og den de faktisk er. Dette går ut på de leser så mye om autentisk ledelse (eller en annen modell), og så identifisere seg så sterkt med ideene at de tror de praktiserer ideene bare fordi de kan dem så godt og tenker så ofte på dem. Lederne forveksler ideene og tankene sine, med sin faktiske oppførsel.


  • Lage seg en fastlåst identitet om å være autentisk. Disse lederne identifiserer seg så sterkt med ideen være autentisk leder at de føler seg overbevist om sin egen autensitet. De ser ikke forskjellen på identiteten og atferden. De kan bli sårbare og gå i forsvar hvis det kommer signaler om at de ikke er så autentiske som de selv tror.


  • Kritisere andre for å være inautentiske på en inautentisk måte. Lederne kjenner modellen så godt at de kan se hvordan andre bryter prinsippene. I stedet for autentisk støtte, uttrykker de inautentisk kritikk. De andre går i forsvar og lederen får bekreftet at vedkommende hadde rett.


  • Sterk tro på at sterk overbevisning øker aksepten for det autentiske hos andre ledere. Disse lederne forfekter autentiske idealer, men frykter spørsmål og tvil om hva idealene faktisk betyr. De er redd for at åpne diskusjoner om idealenes gyldighet kan spre tvil og undergrave de andres tro på det fortreffelige ved autentisk ledelse. De blir redde for at kritikk mot deres eget lederskap (som de tror er autentisk) kan brukes til å legitimere tvil om autentisk ledelse. Lederne bryter sine autentiske prinsipper i måten de introduserer prinsippene til lederkollegaene: de går i forsvar, argumenterer ensidig for verdienes fordeler, og vil ikke involvere andre i en åpen beslutningsprosess.


  •  Forvandle idealene om autentisk ledelse til en idealisert lederkultur. Dette kan starte godt med at lederne vil utvikle lederprinsipper, men går galt når lederne utvikler et sterkt gruppefellesskap der alle er enige om at medlemmene er autentiske (og de andre er inautentiske). Autentisk ledelse blir et samlende punkt for gruppens identitet. Gruppemedlemmene later som de er autentiske, men er ikke rom for å stille spørsmål om man faktisk er autentisk eller gi tilbakemelding om hverandres brudd på de autentiske prinsippene. 


Kan du kjenne deg igjen i noen av dem?


knut ivar karevold PHD
Programdirektør og fakultetsleder, Leith Executive Education

OM forfatteren
Knut Ivar Karevold Phd. skrev sin doktorgrad i adferdsøkonomi, og har de siste 30 årene høstet omfattende erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling. Karevold er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, hvor han også tok sin doktorgrad i 2009. Karevold er Fulbright Scholar ved Harvard Business School.