KNUT IVAR KAREVOLD

Hvordan du kan utvikle ditt autentiske lederskap

Dette er en artikkel tilhørende Leith ALP, modul 1.

Hvordan utvikle ditt autentiske lederskap?

 

Dette programmet skal hjelpe deg til å utvikle hvordan du faktisk leder andre på en autentisk måte. Det betyr at du må se på deg selv. Du må bli klar over hva du får til og hvordan du svikter deg selv og idealene dine.

 

Hva er et typisk mønster?

 

Veien til innsikt og forandring går via å få øye på egne mønstre. Vi bruke dette kartet som hjelpemiddel.

for å lese videre må du enten ha et premium abonnement på Leith Insights, eller være medlem i Leith. 

Om du allerede har et Leith Insights abonnement, eller om du er medlem i Leith, kan du logge deg inn for å fortsette å lese

Start med en situasjon der du ikke lever opp til dine autentiske verdier. Still deg selv disse spørsmålene.

 

Situasjon

 •  Hvor er du?
 •  Hvem andre er tilstede?
 •  Hva slags situasjon er dette?
 •  Hva snakker dere om?
 •  Har dere noen felles mål?
 •  Hva er dine mål og ditt fokus?

 

Personlighet

 • Hvordan aktualiserer situasjonen din profesjonelle eller personlige identitet?
 • Hvordan treffer situasjonen noen av sårbarhetene eller forsvaret ditt?


Situasjonsforståelse

 • Hva er din mentale tilstand?
 • Er du autentisk rolig eller følelsesmessig aktivert?
 • Føles det som noe haster eller må løses raskt?
 • Hvordan reagerer du på de andre i situasjonen? Hva hører du at de sier?
 • Hvilke roller eller oppgaver pålegger du deg selv?

Handlinger

 • Hvordan lytter du til de andre?
 • Hva sier du om egne oppfatninger? Hvordan formidler du oppfatningene dine?
 • Hvilke roller tar du i møtet? Er du en pådriver, motstander, medspiller eller observatør?
 • Får dere delt alle relevante synspunkter? Kommer motforestillingene frem?
 • Får alle uttalt seg?
 • Hva spør dere hverandre om? Hvilke spørsmål blir stilt og hvilke blir ikke stilt?
 • Hvordan påvirker dere hverandre? Hva er dynamikken i rommet og gruppen?


 

Resultater

 • Hvordan går det med saken dere snakker om? Kommer dere frem til en omforent beslutning?
 • Hvordan går det med relasjonen og tillit dere i mellom?
 • Lærer du eller de andre noe nytt?


knut ivar karevold PHD
Programdirektør og fakultetsleder, Leith Executive Education

OM forfatteren
Knut Ivar Karevold Phd. skrev sin doktorgrad i adferdsøkonomi, og har de siste 30 årene høstet omfattende erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling. Karevold er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, hvor han også tok sin doktorgrad i 2009. Karevold er Fulbright Scholar ved Harvard Business School.