KNUT IVAR KAREVOLD

Hvilke andre idealer for god ledelse finnes det

Dette er en artikkel tilhørende Leith ALP, modul 1.

Hvilke andre idealer for god ledelse har du?

 

Autentisk ledelse baserer seg på historiske modeller for godt lederskap.

 

Et felles trekk med de historiske ledelsesmodellene er å fokuserer på hvordan ledere har to hovedoppgaver: lede virksomhetens oppgaver og lede virksomhetens medarbeidere. Et annet er at de kan fatte beslutninger på to ulike måter: på egen hånd eller gjennom involvering.

 

for å lese videre må du enten ha et premium abonnement på Leith Insights, eller være medlem i Leith. 

Om du allerede har et Leith Insights abonnement, eller om du er medlem i Leith, kan du logge deg inn for å fortsette å lese

Hvilke av disse er aktuelle for deg og påvirker dine verdier for godt lederskap?


Hvilke av disse er aktuelle for deg og påvirker dine verdier for godt lederskap?


Oppgaver og medarbeidere. Ledere må finne en god måte å balansere mellom oppgaveorientert og medarbeiderorientert ledelse. Ensidig oppgaveledelse kan gå ut over medarbeidernes trivsel og utvikling, mens ensidig medarbeiderfokus kan undergrave virksomhetens mål og prestasjoner.

Situasjonsbestemt ledelse. Dette går ut på at lederstilen må justeres i henhold til medarbeidernes kompetanse og motivasjon, og ledere kan velge mellom involverende, delegerende, instruerende eller rådgivende lederatferd.


Demokratiske eller autokratiske beslutninger. En autokratisk leder oppfører seg egenrådig, bestemmer hva som skal gjøres, og informerer medarbeiderne om hva som er forventet. En demokratisk leder oppfører seg involverende og likeverdig, og drøfter beslutninger med de involverte før man prøver å bli enige i fellesskap.


Systemisk ledelse. Systemisk ledelse ser på organisasjoner som sosiale økosystemer og går ut på at lederen må se både helhet og delene i virksomheten, og kunne se hvordan systemets design og dynamikk påvirker prestasjonene.

 

knut ivar karevold PHD
Programdirektør og fakultetsleder, Leith Executive Education

OM forfatteren
Knut Ivar Karevold Phd. skrev sin doktorgrad i adferdsøkonomi, og har de siste 30 årene høstet omfattende erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling. Karevold er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, hvor han også tok sin doktorgrad i 2009. Karevold er Fulbright Scholar ved Harvard Business School.