KNUT IVAR KAREVOLD

Hva er autentisk rolleforståelse?

Dette er en artikkel tilhørende Leith ALP, Modul 1.
Hva styrer lederskapet ditt?

Å lytte til seg selv vil si å høre hva du forteller deg selv om godt lederskap og hvem du er som leder.

Vi har alle idealer for godt lederskap. De er påvirket av hva vi har lest, hva andre har sagt og hva vi selv har erfart. Noen virksomheter har sine egne prinsipper for god ledelse. Det er viktig å være tydelig på idealene slik at vi har noe å styre etter.

Vi har alle to ulike sett av personlige teorier om god ledelse: idealer og praksis. De henger ikke alltid sammen. Vi kan si en ting og gjøre noe annet. Autentisk ledelse går ut på å skape større samsvar med idealer og praksis.

Dette innholdet krever at du enten er abonnement på Leith Insights, eller at du er medlem i Leith. 

Om du allerede har et Leith insights abonnement, eller om du er medlem i Leith, kan du logge deg inn for å fortsette å lese

"Vi anbefaler ingen å forlese seg på ledelseslitteratur. Mange av rådene er generelle og lite handlingsorienterte, spriker i ulike retninger og er vanskelige å huske eller vanskelige å omsette til konkret praksis"

Vi har alle to ulike sett av personlige teorier om god ledelse: idealer og praksis. De henger ikke alltid sammen. Vi kan si en ting og gjøre noe annet. Autentisk ledelse går ut på å skape større samsvar med idealer og praksis.
Vi starter med å utforske dine idealer for god ledelse. Vi rammer dette inn med spørsmål basert på idealene for autentisk ledelse og noen andre anerkjente perspektiver på godt lederskap.

Det finnes fire hovedkilder til kunnskap om ledelse. Du finner de tre første i bokhandelen:

• Ledere som har lykkes med et firma eller en karriere - og som vil etterlate seg en historie om hvordan fikk det til

• Akademikere og forskere som har lest mye ledelseslitteratur og/eller forsket på avgrenset del av ledelse – og som vil fortelle andre hva de er funnet ut

• Konsulenter som er rådgivere for ledere – og som vil formidle hva de kan slik at de kan anerkjennes for å være dyktige og bli enda mer populære

• Dine egne oppfatninger og erfaringer basert på din praksis og rolle

Vi anbefaler ingen å forlese seg på ledelseslitteratur. Mange av rådene er generelle og lite handlingsorienterte, spriker i ulike retninger og er vanskelige å huske eller vanskelige å omsette til konkret praksis.

Det viktigste spørsmålet er hva du mener og tror er viktig og riktig. Autentisk ledelse starter med å sette kompassnåla inni deg i riktig retning. De ytre idealene kan være til hjelp, men det som egentlig teller er hva du tror på og hva du innerste inne vil.

Det neste spørsmålet er hva med deg og din personlighet får deg til å leve opp til idealene, og hva som trekker deg ut av din autentiske kurs.

Som hjelp har vi laget et psykologisk veikart over personligheten som med enkle ord forklarer hvordan den fungerer.

Ditt neste spørsmål blir da hvordan du kan bruke kartet til å forstå deg selv og kreftene som påvirker den autentiske kursen.

knut ivar karevold PHD
Programdirektør og fakultetsleder, Leith Executive Education

OM forfatteren
Knut Ivar Karevold Phd. skrev sin doktorgrad i adferdsøkonomi, og har de siste 30 årene høstet omfattende erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling. Karevold er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, hvor han også tok sin doktorgrad i 2009. Karevold er Fulbright Scholar ved Harvard Business School.