KNUT IVAR KAREVOLD

Hvordan bruke tilstandsbevissthet og tilstedeværelse for å lede bedre

Dette er en artikkel tilhørende Leith ALP, Modul 3.1

Dette er en artikkel tilhørende Leith ALP, Modul 3.1


H
vordan er tilstandsbevissthet og tilstedeværelse viktig for autentisk ledelse?

 

Hvordan har du det akkurat nå? Hvilke deler av hjernen påvirker hvordan du oppfatter situasjonen? Ser du helheten eller kun avgrensede deler?

for å lese videre må du enten ha et premium abonnement på Leith Insights, eller være medlem i Leith. 

Om du allerede har et Leith Insights abonnement, eller om du er medlem i Leith, kan du logge deg inn for å fortsette å lese

Tilstandsbevisshet vil si å kjenne forskjellen på ulike mentale og følelsesmessige tilstander, og kunne regulere seg selv i retning av an autentisk rolig tilstedeværelse. 


Hjernen er verktøyet vi bruker for å fatte beslutninger, og den har tre ulike systemer for å vurdere virkeligheten og gjøre valg:


  • Det raske og intuitive systemet
  • Det raske og impulsive emosjonelle systemet
  • Det grundige og mer tidkrevende analytiske systemet

Det er viktig at vi forstår forskjellen på disse slik at de kan utnytte hjernens kapasitet best mulig. Vi kan fatte dårligere beslutninger hvis vi lar det intuitive eller emosjonelle systemet fatte komplekse og beslutninger som egentlig trenger en mer grundig analyse.

"Tilstedeværelse gjør at vi kan oppdage hvilket beslutningssystem som mest sannsynlig styrer beslutningene. De fleste systemene opererer automatisk utenfor vår bevisste kontroll"

Tilstanden vår sier noe om hvordan hjernen fungerer og om vi trenger å regulere oss selv. Tilstedeværelse gjør at vi kan oppdage hvilket beslutningssystem som mest sannsynlig styrer beslutningene. De fleste systemene opererer automatisk utenfor vår bevisste kontroll. Men hjernen er ikke utstyrt med et entydig signalsystem og vi har ikke en tydelig fartsmåler som forteller oss hvordan den jobber. Vi trenger derfor å trene oss på å følge med for å kunne justere hjernens arbeidsprosesser slik at vi får mest mulig ut av den mentale kapasiteten vår.

 

Vi trenger også å kunne veksle mellom beslutningssystemer og tilstander. Her er pusten og den indre dialogen viktige verktøy.

 

Tilstandsbevissthet og selvregulering påvirker også hvordan ledere fatter beslutninger sammen med andre. Ledere gjør beslutninger på egen hånd, i uformelle samtaler og i gruppemøter.

 

Tilstanden vår påvirker hvordan andre fatter beslutninger. Hvis vi er hektiske og utålmodige, kan vi stimulere andre til en rask beslutning. Ledere i forsvar kan påvirke andre til å gå i forsvar. Rolige analytiske ledere kan påvirke med ro slik at de tenker seg om to ganger. Det er viktig at ledere er klar over hvordan tilstanden deres påvirker andres oppfatninger og reaksjoner.  

 

Ledere påvirkes også av andres ideer og tanker. Vi trenger derfor å være oppmerksomme på hvordan vi tolker andres budskap, og hvordan tilstanden vår påvirker oppfatningene av andre.

 

En viktige rolle for autentiske ledere er beslutningsarkitekter som designer gode beslutningsprosesser for seg selv og andre. Beslutningsarkitektens rolle er sammensatt og dreier seg om lederens virkelighetsforståelse, lederens følelsesmessige tilstand, lederens kommunikasjon med og påvirkning av de andre beslutningstakerne, og lederens design av møter og beslutningsprosesser.

 

Det er derfor viktig å kunne lese egne signaler og kunne regulere seg i autentisk retning.

knut ivar karevold PHD
Programdirektør og fakultetsleder, Leith Executive Education

OM forfatteren
Knut Ivar Karevold Phd. skrev sin doktorgrad i adferdsøkonomi, og har de siste 30 årene høstet omfattende erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling. Karevold er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, hvor han også tok sin doktorgrad i 2009. Karevold er Fulbright Scholar ved Harvard Business School.