KNUT IVAR KAREVOLD

Hvordan rammer ledere inn virkeligheten?

Dette er en artikkel tilhørende Leith ALP, Modul 3

Hvordan rammer ledere inn virkeligheten?

 

I autentisk ledelse er idealet at lederen skal tenke helhetlig om virksomhetens beslutninger, og trekke sammen flere ulike perspektiv på hva som er det beste valget. Lederens oppgave er å involvere medarbeiderne og lytte til deres perspektiv. Lederen skal også være tydelig på egne oppfatninger, men også innrømme tvil og sårbarhet.

for å lese videre må du enten ha et premium abonnement på Leith Insights, eller være medlem i Leith. 

Om du allerede har et Leith Insights abonnement, eller om du er medlem i Leith, kan du logge deg inn for å fortsette å lese


Innramming viser til hva slags synsvinkel vi inntar, hvilke opplysninger vi tar i betraktning og hvordan de farges av forestillinger og forventninger. 

For snever innramming kan hindre gode beslutninger, ved at lederen kun ser saken fra èn synsvinkel og ikke får unyttet mangfoldet i medarbeiderens kompetanse. Innramming forklarer hvordan lederens synsvinkel kan utelukke andre perspektiv slik at lederen oppfatter virkeligheten for enkelt og ensidig.

"Selvinnsikt i innrammingsprosessen kan hjelpe ledere til bedre beslutninger gjennom et mer distansert forhold til egne oppfatninger"


Den største innrammingsfellen er at vi tror vi ser virkeligheten objektivt og sant, selv om det vi oppfatter faktisk er subjektivt og ufullstendig.


Selvinnsikt i innrammingsprosessen kan hjelpe 
ledere til bedre beslutninger gjennom et mer distansert forhold til egne oppfatninger. De kan se hvordan deres oppfatninger er en av flere mulige bilder av virkeligheten. En vei til bedre beslutninger er å se samme sak fra flere synsvinkler. For å opptre autentisk, er det viktig å være oppmerksomme på hvordan vi rammer inn virkeligheten.

 

Innramming består av to komponenter:

  • Et utsnitt av virkeligheten
  • Fargelegging av utsnittet basert på mentale kart

 

En del av innrammingen dreier seg om hvordan vi ser den den ytre verden. Forestill deg at du ser verden gjennom en kameralinse eller gjennom en billedramme. Når linsen beveger seg rundt, fanger den inn noen deler av virkeligheten mens andre ikke kommer i betraktning. Når vi ser, vender sansene utover og fanger inn en avgrenset del av virkeligheten. Det innrammede er alt som treffer sanseapparatet.

 

En annen del av innrammingen skjer når vi tolker signalene. Forestill deg at vi ligger på ulike filtre på utsnittet av virkeligheten som linsen fokuserer på. Fargen på filteret påvirker hvordan bildet tar seg ut. Hvis vi bytter filter, forandrer bildet av virkeligheten seg. Innrammingen av den ytre verden formes av hvilke indre referanserammer vi henter frem for å forstå inntrykkene.

 

Når vi rammer inn virkeligheten, henter vi frem erfaringsbaserte mentale kart som farger hva vi oppfatter. De mentale kartene farger det vi fokuserer på. Virkelighetsoppfatningen skjer ved at hjernen lager hypoteser om hva som foregår rundt oss og sammenligner det vi ser med erfaringsbaserte mentale kart.

knut ivar karevold PHD
Programdirektør og fakultetsleder, Leith Executive Education

OM forfatteren
Knut Ivar Karevold Phd. skrev sin doktorgrad i adferdsøkonomi, og har de siste 30 årene høstet omfattende erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling. Karevold er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, hvor han også tok sin doktorgrad i 2009. Karevold er Fulbright Scholar ved Harvard Business School.