KNUT IVAR KAREVOLD

Hvordan tolker ledere virkeligheten?

Dette er en artikkel tilhørende Leith ALP, Modul 3

Hvordan tolker ledere virkeligheten?

 

Tolkningsstigen forklarer hvordan ledere oppfatter virkeligheten. Verktøyet viser de konkrete trinnene i lederens innramming av situasjoner, oppgaver, folk og relasjoner.

Stigen viser også de viktigste mentale snarveiene når vi tenker raskt og følelsesstyrt.

for å lese videre må du enten ha et premium abonnement på Leith Insights, eller være medlem i Leith. 

Om du allerede har et Leith Insights abonnement, eller om du er medlem i Leith, kan du logge deg inn for å fortsette å lese


Slike reaksjoner kan være vanskelige å forandre på fordi er vanskelig å få øye på. De foregår automatisk, raskt og ubevisst. De konkrete tankeprosessene dukker ikke opp i bevisstheten, og vi har ikke mulighet til å styre hvordan vi kommer frem til de intuitive og instinktive beslutningene. De bare dukker opp i bevisstheten som klare svar på hva som kjennes riktig.

Stigen fungerer slik at lederens forestillinger og forventninger påvirker hvilke inntrykk lederen oppfatter som relevante – og hvordan inntrykkene kategoriseres, evalueres og forklares, og hvilke oppfatninger og følelser lederen konkluderer med. Stigen viser også hvordan oppfatninger og følelser i neste omgang forsterke lederens forestillinger. Stigen kan lukke øynene våre for nye perspektiv.  

"Kategorisering vil si at lederen legger til opplysninger fra hukommelsen som utdyper forståelsen av hva som skjer basert på lederens personlige erfaring"


Situasjonsforst
åelsen starter med lederens mentale kart og mentale tilstander. Sammen med signaler i situasjonen, påvirker forestillingene hvilke opplysninger som fokuseres og hvilke som siles ut. Kategorisering vil si at lederen legger til opplysninger fra hukommelsen som utdyper forståelsen av hva som skjer basert på lederens personlige erfaring.

 

Evaluering dreier seg om å bedømme opplysningene - som positive-negative eller som noe lederen aksepterer som sant eller avviser som usant.

 

Forklaring er hvordan lederen gir mening til situasjonen og de andre aktørenes atferd – og er en fortelling om hvorfor andre sier og gjør som de gjør.

 

De siste trinnet er lederens oppfatning og følelse av situasjonen – som er lederens konklusjon og beslutning.

 

Stigen viser hvordan tankeprosessene forenkler virkeligheten. Det vi tidligere har erfart og lært lagres som mentale kart som hentes frem for å tolke nye situasjoner. Den samme situasjonen forstås forskjellig avhengig av hvilket kart som hentes frem og hva slags mental tilstand vi er i. Faktaene i øyeblikket filtreres gjennom selektiv oppfatning av noen få elementer og subjektiv evaluering av det vi ser.

 

Tolkningsstigen viser også hvordan lederens situasjonsforståelse er selvbekreftende ved at hvert trinn i tolkningsprosessen oppfattes som sann og riktig, ved at tvil undertrykkes og motstridende informasjon fortrenges. Når tiden er knapp, er det ikke vanlig å oppsøke diskonfirmerende informasjon eller utforske flere ulike alternative tolkninger av det man allerede føler seg sikker på.

 

Kjennskap til stigen kan hjelpe ledere til bedre beslutninger. Stigen gir innblikk i hvordan vi tenker og viser hvordan vi kan forstå virkeligheten bedre. Stigen kan hjelpe ledere til å fatte bedre beslutninger på egen hånd og kan være et hjelpemiddel til bedre bedre beslutninger sammen med andre.

knut ivar karevold PHD
Programdirektør og fakultetsleder, Leith Executive Education

OM forfatteren
Knut Ivar Karevold Phd. skrev sin doktorgrad i adferdsøkonomi, og har de siste 30 årene høstet omfattende erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling. Karevold er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, hvor han også tok sin doktorgrad i 2009. Karevold er Fulbright Scholar ved Harvard Business School.