KNUT IVAR KAREVOLD

Hvordan påvirker mentale kart hva vi oppfatter?

Dette er en artikkel tilhørende Leith ALP, Modul 3

Hvordan påvirker mentale kart hva vi oppfatter?

 

Et mentalt kart er det samme som en forestilling om virkeligheten. Forestillingene forandrer lederes virkelighetsoppfatning i retning av det vedkommende allerede tror.

for å lese videre må du enten ha et premium abonnement på Leith Insights, eller være medlem i Leith. 

Om du allerede har et Leith Insights abonnement, eller om du er medlem i Leith, kan du logge deg inn for å fortsette å lese


Lederens utfordring er at forestillingene er ubevisste og ikke merker hvordan tankene blir farget av dem. Ledere er akkurat like ubevisste på hvordan de blir preget av forestillinger som fisk er i forhold til hva vann er. Forestillingene virker like virkelige som virkeligheten. Vi merker ikke forskjell.

Forestillinger har flere komponenter. De består av faktisk kunnskap, det vi tror er sant, kart over sammenhenger i verden rundt oss, oppskrifter på hvordan løse ulike problemer, oppskrifter på hvordan oppføre seg i forhold til andre, og konkrete forventninger til hva som kan eller skal skje.

Et mentalt kart virker sant og gir inntrykk av at virkeligheten er tydelig og forutsigbar. Mentale kart skaper trygghet og gir oss en følelse av at vi forstår virkeligheten. Forestillinger kan være selvbekreftende ved at vi siler ut informasjon som passer med det vi tror, og avviser det som ikke passer inn eller bortforklarer avvik.

"Mentalt er det bare plass til et kart om gangen når situasjonen vurderes. For å se flere perspektiv, må man forlate et kart og velge et nytt"


Forestillinger kan være generelle kart over den store virkeligheten eller konkrete kart knyttet til spesifikke problemstillinger eller situasjoner. Forestillinger er på den måten ulike mentale kartblad som tas frem avhengig av lederens tilstand og signaler i situasjonen. 

Mentalt er det bare plass til et kart om gangen når situasjonen vurderes. For å se flere perspektiv, må man forlate et kart og velge et nytt.


Beslutningene våre er dermed et resultat av hvilke mentale kart som er brukt for å fortolke situasjonen. Den samme situasjonen vil fortone seg ulikt avhengig om hvilket kart som hentes frem. Slik kan analog tenkning – der man sammenligner nye situasjoner med tidligere erfaringer både være en felle og en mulighet. Hvis den nye virkeligheten stemmer med erfaringen har man vurdert riktig, men hvis den nye situasjonen faktisk er forskjellig fra forestillingene om fortiden, har man tatt feil.

knut ivar karevold PHD
Programdirektør og fakultetsleder, Leith Executive Education

OM forfatteren
Knut Ivar Karevold Phd. skrev sin doktorgrad i adferdsøkonomi, og har de siste 30 årene høstet omfattende erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling. Karevold er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, hvor han også tok sin doktorgrad i 2009. Karevold er Fulbright Scholar ved Harvard Business School.