KNUT IVAR KAREVOLD

Hvordan mentale tilstander påvirker hva vi oppfatter

Dette er en artikkel tilhørende Leith ALP, Modul 2

Hvordan påvirker mentale tilstander hva vi oppfatter?

 

En mental tilstand er det samme som en relativt stabil følelsesmessig indre tilstand i bevisstheten vår.

for å lese videre må du enten ha et premium abonnement på Leith Insights, eller være medlem i Leith. 

Om du allerede har et Leith Insights abonnement, eller om du er medlem i Leith, kan du logge deg inn for å fortsette å lese


Det er vanlig å skille mellom positive og negative mentale tilstander.

Felles for de negative mentale tilstandene er at vi fokuserer på oss selv, våre egne behov og følelser. Den følelsesmessige energien kan være sterk og selvforsterkende. Det er lett å definere seg som et offer for omstendighetene eller som en helt med bedre motiver og mål enn de andre.

Negative mentale tilstander leder til unnvikende oppførsel som frykt, tristhet, oppgitthet og skyld. Det kan også føre til sinne sinne og stolthet, og motiverer folk til å ta styring og kontroll.

"Positive mentale tilstander tar i større grad hensyn til andre og fellesskapet, og motiverer til balanse mellom våre interesser og andres behov"


Positive mentale tilstander tar i større grad hensyn til andre og fellesskapet, og motiverer til balanse mellom våre interesser og andres behov. Eksempler på positive tilstander er mot, inspirasjon, aksept, gjensidighet og optimisme. Slike tilstander motiverer folk til å strekke seg lengre for fellesskapet og tone ned fokuset på hva de selv trenger å oppnå til fordel for helheten.


Mentale tilstander er akkurat som mentale kart, ofte ubevisste og kan smitte over på andre uten at det merkes. De kan starte med konkrete erfaringer som utløser følelser, og som forsterkes og opprettholdes selv om de konkrete erfaringene blir borte eller forandrer seg. Dermed kan den mentale tilstanden farge oppfatningene i en annen retning enn hva nye erfaringer tilsier.

knut ivar karevold PHD
Programdirektør og fakultetsleder, Leith Executive Education

OM forfatteren
Knut Ivar Karevold Phd. skrev sin doktorgrad i adferdsøkonomi, og har de siste 30 årene høstet omfattende erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling. Karevold er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, hvor han også tok sin doktorgrad i 2009. Karevold er Fulbright Scholar ved Harvard Business School.