KNUT IVAR KAREVOLD

Hva er signalene på sosialt forsvar

Dette er en artikkel tilhørende Leith ALP, Modul 3

Hva er signalene på sosialt forsvar?

 

Hvordan kan du merke at du er i forsvar?

 

Det finnes tre varianter av sosialt forsvar. Vi kjenner dem fra dyrenes verden som kamp, flukt og frys.De fleste av oss mestrer alle tre. Noen kan ha en variant de bruker mer enn de andre.


Forsvaret kan utløses av den ytre situasjonen, av vår indre tilstand eller en kombinasjon av de to. Forsvaret påvirker hvordan vi oppfatter situasjonen, de andre som er til stede og vår rolle.


Du kan observere ditt eget forsvar ved å følge med på den indre dialogen. Dette er typiske tegn på forsvarspreget situasjonsforståelse:


  • Situasjonen, saken eller de andre folkene oppleves som en vanskelighet eller en trussel. De som sies eller gjøres er negativt for oss og det vi synes er viktig og riktig.


  • Den profesjonelle rollen, faglige identiteten eller personlige identiteten din oppleves som truet eller sårbar. Det føles viktig å beskytte posisjonen vår. Dette kan dreie seg om at vi ikke blir hørt eller anerkjent, at andre gjør noe som ligger innenfor vår rolle eller overtar vårt ansvar, at vi blir kritisert i forhold til andre, eller vi ikke blir godt nok behandlet.


  • Tankene blir mer kategoriske og dogmatiske. Vi mister evnen til å se helheten og får tunnelsyn. Sakene, folkene og beslutningene oppleves som svart-hvitt og enten-eller. Tankene blir forenkles og nyansene blir borte. Vi har rett og de andre tar feil. De andre oppleves som for-mot eller som medspillere-motspillere.


  • Vi føler oss urolige, bekymret, sårbare eller redde. Følelsene forsterker de negative oppfatningene av de andre. Vi tror at de andre har negative og egoistiske mål, mål og egenskaper. Vi oppfatter våre egne mål og motiver som positive og til det beste for fellesskapet.


  • Tankene går fortere og vi kan føle oss impulsive. Det er vanlig å føle seg frustrert, irritert eller utålmodig. Det kjennes viktig å komme frem til en rask løsning.


  • Vi sier til oss selv hva som er viktig å gjøre eller oppnå. I kampmodus sier vi hva som er nødvendig å overbevise de andre om, mens i fluktmodus sier vi til oss selv at vi må være forsiktige med å si fra eller at det ikke er noe vits i å si noe. Folk i frys føler seg overveldet eller forvirret og vet ikke helt hvordan de skal reagere


Vi kan også merke at vi er forsvar ved å kjenne etter hva som skjer i kroppen. Folk har ulike tegn på at de er i forsvar. Noen merker at hjertet slår litt fortere eller at de puster litt fortere og mer overfladisk. Andre kjenner at ulike muskler strammer seg, for eksempel i nakken, brystet eller armer og ben. Noen får vondt i magen eller magen kjennes varmere eller kaldere ut.

 

Forsvaret er en del av mønstrene våre. Forsvaret er raskt og reaktivt, og styres av den emosjonelle hjernen. Forsvaret påvirker hvordan vi oppfører oss mot andre og hvilke resultater vi skaper.

 

Mer autentisk ledelse starter med å se mønstrene våre. Vi kan også trene på å endre tankemønstrene slik at vi får et mer balansert og produktivt bilde av situasjonen. I neste omgang kan vi lære å regulere tilstanden vår fra forsvar til autentisk ro.

knut ivar karevold PHD
Programdirektør og fakultetsleder, Leith Executive Education

OM forfatteren
Knut Ivar Karevold Phd. skrev sin doktorgrad i adferdsøkonomi, og har de siste 30 årene høstet omfattende erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling. Karevold er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, hvor han også tok sin doktorgrad i 2009. Karevold er Fulbright Scholar ved Harvard Business School.