KNUT IVAR KAREVOLD

Hva er situasjonsforståelse

Dette er en artikkel tilhørende Leith ALP, Modul 3

Hva er situasjonsforstålelse?


Hvordan ser virkeligheten ut akkurat nå? Situasjonsforståelse dreier seg om hvordan vi rammer inn, fortolker og forstår verden rundt oss. Situasjonsforståelse er hvordan vi klar over hvordan den enkeltes virkelighetsoppfatning er subjektiv og avgre
nset.


Situasjonsforståelse består av flere komponenter:


for å lese videre må du enten ha et premium abonnement på Leith Insights, eller være medlem i Leith. 

Om du allerede har et Leith Insights abonnement, eller om du er medlem i Leith, kan du logge deg inn for å fortsette å lese

  • Tilstandsbevissthet og selvregulering. Dette vil si å kjenne forskjellen på ulike mentale og følelsesmessige tilstander, og kunne regulere seg selv i retning av an autentisk rolig tilstedeværelse. 

  • Innramming og fortolkning som går ut på være klar over hvordan vi fargelegger virkeligheten gjennom selektiv oppmerksomhet, evalueringer og forklaringer.

  • Mentale kart og mentale tilstander som vi henter frem fra hukommelsen for å fortolke og forklare det vi ser og hører. Kartene og tilstandene påvirker både hva vi legger merke til og hvordan det fortolkes.

  • Følelser og sosialt forsvar påvirker hvordan vi oppfatter oppgavene og hvordan vi opplever de vi samarbeider med.

Det viktigste med situasjonsforståelsen er å vite hvordan vi selv fungerer i øyeblikket og kunne forandre tilstanden i autentisk retning. Til dette trenger vi et enkelt kart som kan anvendes i øyeblikket. Vi har laget dette bildet av hvordan situasjonsforståelsen kan variere:

knut ivar karevold PHD
Programdirektør og fakultetsleder, Leith Executive Education

OM forfatteren
Knut Ivar Karevold Phd. skrev sin doktorgrad i adferdsøkonomi, og har de siste 30 årene høstet omfattende erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling. Karevold er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, hvor han også tok sin doktorgrad i 2009. Karevold er Fulbright Scholar ved Harvard Business School.