KNUT IVAR KAREVOLD

Viktigheten av å stille gode spørsmål

Dette er en artikkel tilhørende Leith ALP, Modul 4.1

Hvorfor er det viktig å stille spørsmål?

 

Spørsmål er mangelvare på de fleste arbeidsplasser. Storparten av det vi sier er oppfatninger, meninger og forslag.


Spørsmål har mange fordeler. Her er noen av dem:

 

 • Bedre personlige beslutninger. Den som får spørsmål, får tenkt seg om flere ganger. Nobelprisvinneren Kahneman (2002) anbefaler spørsmål som virkemiddel for å bedre de raske beslutningene som System 1 fatter. Han anbefaler å stille spørsmål til en selv og stille spørsmål til andre

 • Bedre felles beslutninger. Når vi skal bestemme oss sammen med andre, fører spørsmål til at vi forstår mer om andres perspektiv og forslag. Spørsmål bringer frem mer informasjon og bedre faktagrunnlag for beslutninger

 • Bedre relasjoner. De som får spørsmål føler seg sett, anerkjent og verdsatt. Spørsmål kan bidra til at folk føler seg tryggere og mer åpne

 • Nytenkning og innovasjon. Spørsmål åpner for at folk kan oppdage virkeligheter som er annerledes enn de først antok. Spørsmål kan også inspirere folk til å tenke nytt og er et virkemiddel for innovasjon


Spørsmålsbasert ledelse er en del av autentisk ledelse. Dette er hva ledere kan gjøre for å stimulere til spørsmål:

 

 • Uttrykke forventninger – be om spørsmål
 • Være en rollemodell – stille spørsmål selv
 • Være sårbar – invitere andre til å utfordre og stille spørsmål til en selv
 • Rose og anerkjenne de som stiller spørsmål
 • Be folk sende inn spørsmål før møter eller be folk sende inn spørsmål skriftlig underveis i møtene
 • Sette av nok tid til sakene slik at det er mulighet til spørsmål underveis
 • Sette av egen tid til spørsmål eller at saken eller forslaget er presentert
 • Lage normer eller spilleregler som verdsetter spørsmål
 • Utvikle trygghet og tillit slik at det føles lett å spørre
 • Trene på spørsmål. Spørsmål er en ferdighet som kan trenes opp

knut ivar karevold PHD
Programdirektør og fakultetsleder, Leith Executive Education

OM forfatteren
Knut Ivar Karevold Phd. skrev sin doktorgrad i adferdsøkonomi, og har de siste 30 årene høstet omfattende erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling. Karevold er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, hvor han også tok sin doktorgrad i 2009. Karevold er Fulbright Scholar ved Harvard Business School.