KNUT IVAR KAREVOLD

Hvordan bruke hot-seat som et verktøy for spørsmål og bedre beslutninger på jobb

Dette er en artikkel tilhørende Leith ALP, Modul 4

Hvordan bruke Hotseat til spørsmål og bedre beslutninger?

 

Beslutninger blir bedre av flere og bedre spørsmål. Men i de fleste møter og i de fleste saker er spørsmål en mangelvare slik at ledere og ledergrupper går glipp av spørsmålenes gevinster.

for å lese videre må du enten ha et premium abonnement på Leith Insights, eller være medlem i Leith. 

Om du allerede har et Leith Insights abonnement, eller om du er medlem i Leith, kan du logge deg inn for å fortsette å lese


Hotseat er en metode for å utforme og stille spørsmål før ledere og ledergrupper fatter beslutninger. Fremgangsmåten hjelper ledere til å se egne saker fra nye synsvinkler og sikrer at ledergruppen bidrar med perspektiv og ideer som kan hjelpe den enkelte til å lykkes bedre. Hotseat kan også styrke relasjoner og tillit ved at lederne føler seg sett og anerkjent av kollegaene.

 

Metoden heter Hotseat fordi det kan oppleves som litt utfordrende å åpne seg for kollegaene og få utfordrende spørsmål på direkten. Det kan oppleves som litt hett å sitte på utstilling i ledergruppen.

 

Dette er fremgangsmåten:


  • Lederen i hotseat legger frem en sak, problemstilling eller beslutning
  • De øvrige tenker seg om og lager spørsmål – enten på egen hånd eller i smågrupper
  • Gruppen stiller spørsmål til lederen i hotseat. Det lønner seg å være tydelig på at det kun er lov til å stille spørsmål i første omgang
  • Lederen kan enten notere spørsmålene eller svare på dem der og da
  • I neste omgang kan gruppen komme med råd eller anbefalinger
  • Økten avsluttes med at lederen oppsummerer inntrykk og anbefalinger.

 

Det anbefales å bruke dette regelmessig fordi da utvikles lederens spørsmålskompetanse og det oppleves mindre krevende å være den som blir utsatt for kollegaenes utfordrende spørsmål.

knut ivar karevold PHD
Programdirektør og fakultetsleder, Leith Executive Education

OM forfatteren
Knut Ivar Karevold Phd. skrev sin doktorgrad i adferdsøkonomi, og har de siste 30 årene høstet omfattende erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling. Karevold er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, hvor han også tok sin doktorgrad i 2009. Karevold er Fulbright Scholar ved Harvard Business School.