KNUT IVAR KAREVOLD

Hvordan lytter du til andre?

Dette er en artikkel tilhørende Leith ALP, Modul 4

Hvordan lytter du til andre?

 

Å lytte til andre er todelt. Det starter med å bli mer oppmerksom på hvordan vi sorterer og filtrerer alt vi ser og hører gjennom egne referanserammer. Det starter med å se hvordan vår mentale og følelsesmessige tilstand fargelegger inntrykkene.


I neste omgang dreier det seg å bli klar over hva folk faktisk sier og ikke sier til oss. Som regel kommer bare deler av hva de har på hjertet frem. Vi må derfor spørre for å få vite mer. Det er forskjell på gode og dårlige spørsmål, og vi må vite hva vi vil med spørsmålene.

 

Den mentale og følelsesmessige tilstanden påvirker også hvordan vi reagerer. Når vi tenker fort, anerkjenner vi det som passer med forestillingene vår og avviser det som ikke passer inn. Når vi er i forsvar og hører noe som stemmer, reagerer vi enten pågående eller unnvikende. Vi reagerer enten med å si hva vi mener, stille et ledende spørsmål eller ikke svare. Da blir det vanskeligere å lytte til andre.

 

Autentisk ledelse dreier seg om å forstå mer av vår egen subjektive innramming, og så utforske andres innramming gjennom spørsmål. Dette bidrar til økt forståelse for bredden i andres synspunkter og til involvering i beslutningsprosessene slik at de blir mest mulig helhetlige og balanserte. Innsikt i vår egen situasjonsforståelse gir oss et mer reflektert bilde av situasjonen.

 

Dette bryter kanskje med forestillingene om at det viktigste en leder kan gjøre er å være utadvent og inspirerende? Det er mer treffsikkert å vite mer om andre før vi formidler hva vi tror på. 

knut ivar karevold PHD
Programdirektør og fakultetsleder, Leith Executive Education

OM forfatteren
Knut Ivar Karevold Phd. skrev sin doktorgrad i adferdsøkonomi, og har de siste 30 årene høstet omfattende erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling. Karevold er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, hvor han også tok sin doktorgrad i 2009. Karevold er Fulbright Scholar ved Harvard Business School.