KNUT IVAR KAREVOLD

Hvordan utvikle selvinnsikt gjennom relasjoner til andre

Dette er en artikkel tilhørende Leith ALP, Modul 5

Hvordan utvikle selvinnsikt gjennom relasjoner til andre?

 

Personlig utvikling er en sammensatt praksis som både vender blikket innover på egne tilstander, følelser og reaksjoner, og nyanserer blikk utover på egen kommunikasjon og atferd – og hvordan vi påvirker omgivelsene.


Personlig utvikling starter alltid med å erkjenne hvor man faktisk står, hva man faktisk gjør og hva som faktisk skjer. Det starter med å velge ut ett eller to fokusområder – og bevisst fokusere på disse.

 

Systemmodellen er et enkelt konseptuelt rammeverk for oversikt over situasjonen og hvilke endringer som kan gjøres.

Fokus på effekter og konsekvenser

 

Hva ledere gjør og sier påvirker andre og får konsekvenser. Når vi forholder oss til andre, er bevisstheten fylt av våre egne forestillinger og ideer. Mindre av oppmerksomheten vår er rettet mot hva vi faktisk sier og hva andre oppfatter og hvordan de reagerer.

 

Vi kan be om generelle tilbakemeldinger på hvordan vi oppleves av andre, eller spesifikke tilbakemeldinger på hvordan vi oppfører oss i konkrete situasjoner. Generelle tilbakemeldinger kan være interessante, men gi uklare signaler på hvordan vi konkret oppfører oss som skaper disse oppfatningene og følelsene hos andre. Konkrete tilbakemeldinger kan formidle nyansert informasjon om hvordan små variasjoner i oppførselen vår påvirker andre helt konkret.

 

Ved å stille spørsmål til andre kan vi oppdage effekten av oss selv på dem. Bruk stigen til å stille åpne, utforskende og konkretiserende spørsmål.

Her er noen forslag:


  • Hvordan oppfattet du hva jeg sa?
  • Hvordan reagerte du på måten jeg ledet møtet?
  • Når du følte x, kan du huske akkurat hva jeg sa eller gjorde som fikk deg til å oppleve situasjonen sånn?

 

Det går også an å bruke modellen for balansert kommunikasjon til å be om tilbakemelding og reaksjoner.

"Det kan også være nyttig å be om tilbakemeldinger på vårt bidrag til relasjonsdynamikk med andre. Slike tilbakemeldinger kan avdekke de skjulte sidene av oss på andre.


Balansemodellen går ut på på dele sine oppfatninger - og stille spørsmål om andres synspunkter.

Her er noen forslag:


  • Jeg ville gjerne skape inspirasjon. Hvordan fikk jeg til det synes du? Hvordan opplevde du meg?

  • I møtet prøvde jeg å formidle at…Var det budskapet som satt igjen hos deg? Hva oppfattet du som det viktigste jeg sa?

 

Det kan også være nyttig å be om tilbakemeldinger på vårt bidrag til relasjonsdynamikk med andre. Dette går ut på å forstå mer om hvordan vi påvirker andres reaksjoner på oss. 

Slike tilbakemeldinger kan avdekke de skjulte sidene av oss på andre.


Her er noen forslag:


  • Da A sa X prøvde jeg å støtte ham ved å si X+Y. Men jeg opplevde at A ble mer urolig og sint, og argumenterte enda sterkere for X. Oppfattet du det? Hva tror du skjedde med A når jeg svarte ham slik?

  • Da A og B var uenige om X i forrige møte, prøvde jeg å anerkjenne begge ved å stille mer spørsmål om deres argumenter. Jeg ville at begge skulle føle seg like viktige i gruppen. Fikk jeg til det? Jeg er ikke sikker på om B følte det? Hvordan oppfattet du situasjonen?

knut ivar karevold PHD
Programdirektør og fakultetsleder, Leith Executive Education

OM forfatteren
Knut Ivar Karevold Phd. skrev sin doktorgrad i adferdsøkonomi, og har de siste 30 årene høstet omfattende erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling. Karevold er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, hvor han også tok sin doktorgrad i 2009. Karevold er Fulbright Scholar ved Harvard Business School.