KNUT IVAR KAREVOLD

Hvordan kan ledere snakke autentisk om roller?

Dette er en artikkel tilhørende Leith ALP, Modul 6.2

Hvordan snakke autentisk om roller og forventninger?

 

Systemisk rolleforståelse dreier seg om forventninger til den enkelte – både ledere og medarbeidere.

for å lese videre må du enten ha et premium abonnement på Leith Insights, eller være medlem i Leith. 

Om du allerede har et Leith Insights abonnement, eller om du er medlem i Leith, kan du logge deg inn for å fortsette å lese


Lederen kan bruke disse spørsmålene til å snakke gjennom forventninger til medarbeiderne, og også bruke de samme spørsmålene til å tenke gjennom om egen rolle er klar og tydelig.

 

Dette er viktige problemstillinger:

 

Design oppgavesystem:

Har medarbeideren en tydelig rolle med beskrivelse av mål og oppgaver for rollen? Er det klart hva vedkommende skal levere og gjøre? Er forventninger til kommunikasjon og samarbeid med andre blitt avtalt?

 

Design personsystem:

Har medarbeideren riktig kompetanse i forhold til dagens oppgaver? Er det klarlagte forventninger til hvordan vedkommende skal fylle rollen og samarbeide? Hvordan er medarbeiderens motivasjon til de ulike oppgavene?

 

Dynamikk:

Hvordan løser medarbeideren oppgavene? Hvordan er kommunikasjon og samarbeid mellom denne rollen og de andre rollene? Hvordan oppfører medarbeideren seg i møter og andre profesjonelle sammenhenger?

 

Oppgaveresultater:

Hvordan er oppnåelsen av medarbeiderens mål? Hvordan er kvaliteten på leveransene? Hvor effektivt jobber medarbeideren i forhold til ressursene som investeres? Hvor gode er medarbeiderens råd og beslutninger?

 

Personresultater:

Hvordan er trivsel og motivasjon? Hvordan vokser kompetansen? Hvordan lærer og utvikler medarbeideren seg?

 

Feedback:

Hvordan påvirker designet av oppgave- og personsystemet verdiskapingen til medarbeideren? Hva er det med dynamikken og kommunikasjonen som skaper dagens oppgave- og personresultater?

 

Endringsbehov

Hvilke endringsbehov gjelder oppgaveresultatene? Hvilke endringer i dynamikk og kommunikasjon kan forsterke oppgaveresultatene? Hva skal til for å forsterke personresultatene? Hvilke endringer i design og struktur kan forsterke resultater og verdiskaping?

 

Hvordan lage et situasjonskart med forventninger til en rolle?

 

Situasjonskart brukes til å få en oversikt over en rolle.

 

Verktøyet brukes til å tenke gjennom i hvilken grad designfaktorene rollen er tilstede, og hvordan rollen kan forsterkes gjennom mer effektive prosesser.

"Verktøyet viser hvordan oppgavesystemet og det menneskelige systemet sammen skaper resultater"


Verktøyet er basert på en systemisk perspektiv på ledelse, hvor designet påvirker dynamikken som igjen påvirker resultatene. Verktøyet viser hvordan oppgavesystemet og det menneskelige systemet sammen skaper resultater.

Verktøyet kan brukes alene eller sammen med en lederkollega eller rådgiver. Besvar spørsmålene, gjør notater og diskuter.

 

Verktøyet kan brukes i to omganger. Lag først en situasjonsbeskrivelse og tenk deretter gjennom hvilke endringer som virker nødvendige.

 

Situasjonsbeskrivelse

 

Tenk gjennom:

  • Hvordan påvirke de oppgaverelaterte designfaktorene hva medarbeideren gjør?
  • Hvordan påvirker medarbeiderens personlighet og kompetanse hvordan vedkommenede fyller rollen?
  • Hvilke arbeidsprosesser skaper gode oppgaveresultater og personresultater for rollen?


 

Forandringsforståelse

 

Tenk gjennom:

  • Hvilke oppgaveresultater vil du forsterke?
  • Hvilke personresultater vil du forsterke?
  • Hvordan kan du påvikre dynamikken rundt denne personen?
  • Hvordan kan du påvirke designet rundt rollen og personens kvaliter?

knut ivar karevold PHD
Programdirektør og fakultetsleder, Leith Executive Education

OM forfatteren
Knut Ivar Karevold Phd. skrev sin doktorgrad i adferdsøkonomi, og har de siste 30 årene høstet omfattende erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling. Karevold er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, hvor han også tok sin doktorgrad i 2009. Karevold er Fulbright Scholar ved Harvard Business School.