KNUT IVAR KAREVOLD

Hvordan ledere kan bruke systemteori i samtale med relasjoner

Dette er en artikkel tilhørende Leith ALP, Modul 6.3

Hvordan snakke autentisk om forventninger og relasjoner?

 

Ledere kan bruke systemiske modeller til å forstå relasjoner og påvirke samarbeidsdynamikken i relasjoner. Systemforståelse kan rette lederens blikk på hvordan skape godt samarbeid.

for å lese videre må du enten ha et premium abonnement på Leith Insights, eller være medlem i Leith. 

Om du allerede har et Leith Insights abonnement, eller om du er medlem i Leith, kan du logge deg inn for å fortsette å lese


Systemisk relasjonsforståelse dreier seg om forventninger til den enkelte – både ledere og medarbeidere.

 

Lederen kan bruke disse spørsmålene til å snakke gjennom forventninger til medarbeiderne og relasjoner mellom medarbeidere.

 

Slik ser et systemisk situasjonskart for relasjoner ut:Modellen viser hvordan designet av rollen påvirker dynamikken som igjen påvirker effektene. Designet har to komponenter: oppgavesystemet og personsystemet. Dynamikken og prosessene skapes av hvordan personen løser oppgavene. Effekten av dynamikken er oppgaveorienterte resultater og personorienterte resultater.

 

Systemet opprettholdes ved at designet påvirker dynamikken som påvirker resultatene. Det går feedbacksløyfer fra effektene tilbake til dynamikken og designet – som påvirker hvorvidt de fortsetter som før eller endrer seg.

 

Dette er viktige problemstillinger:

 

Design oppgavesystem:

Har medarbeiderne tydelige roller med beskrivelse av mål og oppgaver for rollene? Er det klart hva hver part skal levere og gjøre? Er forventninger til kommunikasjon og samarbeid med hverandre blitt avtalt?

 

Design personsystem:

Har medarbeiderne riktig kompetanse i forhold til dagens oppgaver? Er det klarlagt forventninger til hvordan medarbeiderne skal fylle rollene og samarbeide? Hvordan er medarbeidernes motivasjon til oppgavene som krever samarbeid og kommunikasjon?

 

Dynamikk:

Hvordan løser medarbeiderne oppgavene? Hvordan er kommunikasjon og samarbeid mellom rollene? Hvordan oppfører medarbeiderne seg i møter og andre profesjonelle sammenhenger?

 

Oppgaveresultater:

Hvordan er oppnåelsen av medarbeiderens felles mål? Hvordan er kvaliteten på leveransene? Hvor effektivt jobber medarbeiderne i forhold til ressursene som investeres? Hvor gode er medarbeiderens råd og beslutninger?

 

Personresultater:

Hvordan er trivsel og motivasjon? Hvordan vokser kompetansen? Hvordan lærer og utvikler medarbeiderne seg som følge av samarbeidet?

 

Feedback:

Hvordan påvirker designet av oppgave- og personsystemet verdiskapingen til medarbeiderene? Hva er det med dynamikken og kommunikasjonen som skaper dagens oppgave- og personresultater?

 

Endringsbehov

Hvilke endringsbehov gjelder oppgaveresultatene? Hvilke endringer i dynamikk og kommunikasjon kan forsterke oppgaveresultatene? Hva skal til for å forsterke personresultatene? Hvilke endringer i design og struktur kan forsterke resultater og verdiskaping?


knut ivar karevold PHD
Programdirektør og fakultetsleder, Leith Executive Education

OM forfatteren
Knut Ivar Karevold Phd. skrev sin doktorgrad i adferdsøkonomi, og har de siste 30 årene høstet omfattende erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling. Karevold er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, hvor han også tok sin doktorgrad i 2009. Karevold er Fulbright Scholar ved Harvard Business School.