KNUT IVAR KAREVOLD

Hvordan snakke autentisk om forventninger til teamet

Dette er en artikkel tilhørende Leith ALP

Hva er systemisk teamforståelse? 

 

Slik ser et systemisk situasjonskart for et team, gruppe eller enhet ut:

 

***Figur inn her***


for å lese videre må du enten ha et premium abonnement på Leith Insights, eller være medlem i Leith. 

Om du allerede har et Leith Insights abonnement, eller om du er medlem i Leith, kan du logge deg inn for å fortsette å lese


Modellen viser hvordan designet påvirker dynamikken som igjen påvirker effektene. Designet har to komponenter: oppgavesystemet og personsystemet. Dynamikken og prosessene skapes av hvordan personene løser oppgavene. Effekten av dynamikken er oppgaveorienterte resultater og personorienterte resultater.

 

Systemet opprettholdes ved at designet påvirker dynamikken som påvirker resultatene. Det går feedbacksløyfer fra effektene tilbake til dynamikken og designet – som påvirker hvorvidt de fortsetter som før eller endrer seg.


 

Dette er viktige problemstillinger:

 

Design oppgavesystem:

Har teamet definert tydelig struktur og organisering? Har teamet formulert en klar rolle og mandat for hva de sammen skal oppnå? Hva er teamets visjon? Hva er hovedmål på lengre sikt og delmål på kortere sikt? Hvilke systemer skal gruppen bruke for å styre og koordinere oppgavene? Hvilke rutiner vil gruppen har for møter og samarbeid?

 

Design personsystem:

Har teamet riktig sammensetning av lederkompetanse og faglig kompetanse i forhold rollen, målene og oppgavene? Er det definert tydelige forventninger til den enkelte leder og hvordan gruppemedlemmene skal samarbeidet? Hvordan er motivasjonsnivået for å være en del av teamet? Hvordan er kulturen for åpenhet og psykologisk trygghet? Hvordan er relasjonene og tilliten mellom medlemmene?

 

Dynamikk:

Hvordan ledes teamet? Hvordan er kommunikasjon og samarbeid mellom gruppemedlemmene? Hvordan fungerer møtene? Er møtene godt nok forberedt? Kommer det spørsmål i møtene og oppstår det diskusjoner hvor alle sider av sakene og beslutningene belyses? Hvordan er samarbeid og kommunikasjon mellom møtene?

 

Oppgaveresultater:

Hvordan er oppnåelsen av de gruppens mål? Hvordan er kvaliteten på leveransene? Hvor effektivt jobber gruppen i forhold til ressursene som investeres? Hvor gode er gruppens beslutninger?

 

Personresultater:

Hvordan er trivsel og motivasjon i teamet totalt sett og hos hver enkelt leder? Hvordan vokser kompetansen? Hvordan lærer og utvikler den enkelte seg?

 

Feedback:

Hvordan påvirker designet av oppgave- og personsystemet dynamikken og verdiskapingen i teamet? Hva er det med dynamikken og kommunikasjonen som skaper dagens oppgave- og personresultater?

 

Endringsbehov

Hvilke endringsbehov gjelder oppgaveresultatene? Hvilke endringer i dynamikk og kommunikasjon kan forsterke oppgaveresultatene? Hva skal til for å forsterke personresultatene? Hvilke endringer i design og struktur kan forsterke resultater og verdiskaping?


 

Situasjonskart for teamforståelseSituasjonskart for teamforståelse brukes til å lage en oversikt over de viktigste innsatsfaktorene og arbeidsprosessene som påvirker ledergruppens eller prosjektteamets resultater. Verktøyet er generisk og kan i prinsippet brukes i forhold til alle slags grupper.

 

Verktøyet brukes til å tenke gjennom i hvilken grad designfaktorene for teamets prestasjoner er tilstede, og hvordan resultatene kan forsterkes gjennom mer effektive teamprosesser.

Verktøy er basert på en systemisk perspektiv på teameffektivitet, hvor designet påvirker dynamikken som igjen påvirker resultatene. Verktøyet viser hvordan oppgavesystemet og det menneskelige systemet sammen skaper resultater.

 

Verktøyet kan brukes alene eller sammen med lederkollegaene eller en rådgiver. Besvar spørsmålene, gjør notater og diskuter.

 

Verktøyet kan brukes i to omganger. Lag først en situasjonsbeskrivelse og tenk deretter gjennom hvilke endringer som virker nødvendige.

 

Situasjonsbeskrivelse

 

Tenk gjennom spørsmålene i figuren nedenfor og fyll inn i din Leith-notatbok.

 

Det lønner seg begynne til høyre i figuren og velge ut et resultat som skal forandres. Tenk gjennom hvordan dynamikken påvirker resultatet, og deretter hvordan designet påvirker dynamikken.


 

Tenk gjennom:


  • Hvordan påvirke de oppgaverelaterte designfaktorene arbeidsprosessene i teamet?


  • Hvordan påvirker designet av den menneskelige siden ved teamet arbeidsprosessene?


  • Hvilke arbeidsprosesser skaper gode oppgaveresultater og personresultater i teamet?


 

Forandringsforståelse

 

Tenk gjennom spørsmålene i figuren nedenfor og fyll ut inn i din Leith-notatbok.

 

Hvilke oppgaveresultater vil du forsterke?


  • Hvilke oppgaveresultater vil du forsterke?


  • Hvilke personresultater vil du forsterke?


  • Hvordan kan du endre på de oppgaverelaterte designfaktorene for teamet?


  •  Hvordan kan du endre på de menneskelige designfaktorene for teamet?


  •  Hvordan kan du endre på situasjonsforståelsen og oppfatningene til teamet?


  •  Hvordan kan du endre på arbeidsprosessen til teamet?


knut ivar karevold PHD
Programdirektør og fakultetsleder, Leith Executive Education

OM forfatteren
Knut Ivar Karevold Phd. skrev sin doktorgrad i adferdsøkonomi, og har de siste 30 årene høstet omfattende erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling. Karevold er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, hvor han også tok sin doktorgrad i 2009. Karevold er Fulbright Scholar ved Harvard Business School.