KNUT IVAR KAREVOLD

Effektiv endringsledelse

Dette er en artikkel tilhørende Leith ALP

Hvordan planlegge gjennomføringen av organisasjonsendringer?

 

Planlegging av endring består av to oppgaver.

 

Først er det viktig å tydeliggjøre endringsbehovet, og lage et kart over dagens situasjon og fremtidig situasjon som viser gapet mellom dagens og ønsket virkelighet.

for å lese videre må du enten ha et premium abonnement på Leith Insights, eller være medlem i Leith. 

Om du allerede har et Leith Insights abonnement, eller om du er medlem i Leith, kan du logge deg inn for å fortsette å lese


Neste oppgaver å planlegge gjennomføringen av endringen. Dette dreier seg om virkemidler for å påvirke virksomheten til å gjennomføre endringsprosessen.

 

Forskning viser at et flertall av organisasjonsendringer ikke lykkes som planlagt eller skaper uønskede bivirkninger. Organisatoriske endringsprogrammer og planlagte endringer er derfor vanskelige å få godt til.

 

Hvordan bruke verktøyet i praksis

 

Det finnes to verktøy for gjennomføring av organisasjonsendringer: 4-leddsmodellen og 8-leddsmodellen.

 

Begge verktøyene kan brukes til å planlegge hvordan endringer kan legges opp og organiseres, eller til å evaluere pågående endringer og finne ut hvordan de kan forsterkes.

 

Fireleddsmodellen viser at ledere må fokusere på fire virkemidler for å lykkes med endring:

 • Tydeliggjør endringsbehov, svakheter eller frustrasjon med dagens situasjon
 • Klarlegge ønsket situasjon
 • Prioritere ressurser til endringsarbeidet
 • Velge de konkrete trinnene eller handlingene som skaper bevegelse i ønsket retning


 

Åtteleddsmodellen viser at ledere må fokusere på åtte virkemidler for å lykkes med omstilling


 • Forklare hvordan endring haster eller er viktig
 • Etabler et sterkt team eller nettverk med ansvar for endringsprosessen
 • Formuler et klart fremtidsbilde eller visjon
 •  Kommuniser visjonen
 • Gi ledere, medarbeidere og team myndighet til å gjennomføre endringene
 • Pass på å lykkes raskt og få til noen umiddelbare og synlige seiere
 • Forsterk endringsprosessen
 • Implementer løsningene som virker som del av virksomhetens faste praksis

knut ivar karevold PHD
Programdirektør og fakultetsleder, Leith Executive Education

OM forfatteren
Knut Ivar Karevold Phd. skrev sin doktorgrad i adferdsøkonomi, og har de siste 30 årene høstet omfattende erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling. Karevold er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, hvor han også tok sin doktorgrad i 2009. Karevold er Fulbright Scholar ved Harvard Business School.