KNUT IVAR KAREVOLD

Den indre dialogen, og hvordan den påvirker din ledelse

Dette er en artikkel tilhørende Leith ALP, Modul 2

Hvordan snakker du med deg selv?

Den indre samtalen kan vi høre like under overflaten.

 

Når vi vender oppmerksomheten innover kan vi høre hvordan vi snakker med oss selv. Den indre samtalen er en kontinuerlig strøm av beskjeder om oss selv, andre, hva som skjer og hva vi må få til.

for å lese videre må du enten ha et premium abonnement på Leith Insights, eller være medlem i Leith. 

Om du allerede har et Leith Insights abonnement, eller om du er medlem i Leith, kan du logge deg inn for å fortsette å lese

Lytter du til seg selv? Har du prøvd å høre etter? Hva sier du?


Den indre samtalen er nyttig å lytte til for selvinnsikt. I den indre samtalen får vi vite mer om sårbarhet, følelser og forsvar. Vi finner spor av identitet og selvfølelse. Vi kan høre hvordan den indre kritikeren og andre delpersonligheter kjemper om makten.

I møte med andre forteller den indre dialogen om hvordan vi oppfatter dem, hva vi mener om oss selv, og hva vi mener er viktig å oppnå eller gjøre.


Når vi setter oss ned alene for oss selv, lukker øynene og vender oppmerksomheten innover, kan vi lytte til den evige strømmen av tanker inni oss. Å lytte oppmerksomt til seg selv er en egen kontemplativ og meditativ praksis. Det er en måte å bli kjent med seg selv på.


"Den indre samtalen er ofte så negativ at hvis vi snakket slik til andre, ville vi ikke hatt noen venner"


I den indre dialogen dukker det opp spor av fortiden og minner om ting vi ikke vil huske på. Den indre samtalen er ofte så negativ at hvis vi snakket slik til andre, ville vi ikke hatt noen venner. Vi er ikke så vennlige med oss selv. Den indre dialogen påvirker hva vi gjør, men ofte uten at vi merker det. Den har makt over oss.


Vi kan også bevitne hvordan vi reagerer på oss selv. Vi kan følge med på hvilke tanker vi liker å kultivere, og hvilke vi avviser og ønsker at skal forsvinne. I den indre dialogen dukker det stemninger og følelser, både de vi vil ha og uønskede. Reaksjonen vår på den indre samtalen forteller også om hvordan vi beskytter og forsvarer oss selv mot oss selv.


Når vi blir usikre eller utrygge, forsterkes den negative delen av den indre samtalen. Vi blir mer kritiske til oss selv og andre. Vi tenker tanker som ikke kan uttrykkes. Vi sier ting til oss selv som må skjules for andre.

Det betyr at den indre dialogen må forandres for at vi skal bli mer autentiske. Deler av den indre samtalen kan sies som den er og inneholde nyttige opplysninger. Andre må forandres for at de skal bli spiselige og fordøyelige for andre. Når vi selv er i forsvar, tenker vi så negative tanker om andre at de ville gå i forsvar hvis de hørte dem.

En vei til å bli mer autentiske med oss selv er å se, erkjenne og anerkjenne hva vi faktisk sier til oss selv. Den neste oppgaven er å åpne opp mer og dele på en måte som andre kan tåle å høre.

Vil du vite mer om tankene som styrer deg, er en vei til innsikt å skrive ned hva du tenker og føler, men ikke sier til andre.

knut ivar karevold PHD
Programdirektør og fakultetsleder, Leith Executive Education

OM forfatteren
Knut Ivar Karevold Phd. skrev sin doktorgrad i adferdsøkonomi, og har de siste 30 årene høstet omfattende erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling. Karevold er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, hvor han også tok sin doktorgrad i 2009. Karevold er Fulbright Scholar ved Harvard Business School.