KNUT IVAR KAREVOLD

Hva er autentisk selvinnsikt?

Dette er en artikkel tilhørende Leith ALP, Modul 2

Autentisk ledelse handler om å være tro mot seg selv og den man faktisk er. Men hvem er du – egentlig?

 

Livet lærer oss mest om hvordan den ytre verden ser ut. Vi har alltid blikket og sanseapparatet vendt utover. Vi lærer oss først enkle ord om verden også setninger som forklarer hvordan verden henger sammen. Når ordene er på plass, bruker vi dem til å kategorisere og forklare virkeligheten slik at vi etterhvert får mer nyanserte kart over personligheten vår.

for å lese videre må du enten ha et premium abonnement på Leith Insights, eller være medlem i Leith. 

Om du allerede har et Leith Insights abonnement, eller om du er medlem i Leith, kan du logge deg inn for å fortsette å lese

Men i vår del av verden og i vår kultur har vi færre ord og mindre nyanserte kart over den indre verden. Når vi vender blikket innover, kan vi føle oss usikre på hva vi skal se etter og hvilke ord vi skal sette på erfaringene.


For å bli mer autentiske, trenger vi et mer nyansert og finkornet kart over vår indre verden og hvordan de ulike delene av personligheten er organisert og fungerer. Vi trenger å kunne se etter tegn på det autentiske i oss og oppdage mekanismer som trekker oss bort fra den autentiske kompassnålen.


Dette er noen spørsmål vi kan stille oss for å orientere oss den indre virkeligheten:


  • Hva i deg vet du om og kan lytte til hva sier?


  • Hva i deg er ukjent og gir svake eller vage signaler om hva som er viktig?

  • Hva ser du når du vender blikket innover i deg selv?

  • Hvilke stemmer snakker du til deg selv med?

  • Hvem i deg snakker du ut fra? Har du en samlet personlighet eller finnes det flere utgaver av deg?

  • Finnes det stemmer i deg som du ikke kan høre?

  • Hva vil du at andre skal tro om deg? Hva med deg vil du fremheve og hva vil du skjule?

  • Hva av det du sier til deg selv kan du dele med andre? Sier du hva du mener eller sier du hva du tror andre vil høre?


Alle disse spørsmålene dreier seg om personligheten din. Du må ta stilling til hvordan svarene gjør deg til en autentisk eller inautentisk leder.


Det finnes mange ulike varianter av psykologiske personlighetskart. Vi har laget et som skal være så enkelt at kvotene og landemerkene skal være lette, forstå, huske og bruke.

knut ivar karevold PHD
Programdirektør og fakultetsleder, Leith Executive Education

OM forfatteren
Knut Ivar Karevold Phd. skrev sin doktorgrad i adferdsøkonomi, og har de siste 30 årene høstet omfattende erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling. Karevold er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, hvor han også tok sin doktorgrad i 2009. Karevold er Fulbright Scholar ved Harvard Business School.