KNUT IVAR KAREVOLD

Hvilke personlighetstrekk har du i følge Big5?

Dette er en artikkel tilhørende Leith ALP, Modul 2

Hvilke personlighetstrekk har du i følge Big5?

Big5 er den mest anerkjente og mest empirisk studerte personlighetsmodellen. Den viser at personligheten til folk flest plasserer seg langs fem dimensjoner:


 • Åpenhet
 • Følelsesmessig stabilititet
 • Planmessighet
 • Ekstroversjon
 • Omgjengelighet

for å lese videre må du enten ha et premium abonnement på Leith Insights, eller være medlem i Leith. 

Om du allerede har et Leith Insights abonnement, eller om du er medlem i Leith, kan du logge deg inn for å fortsette å lese


De tre første egenskapene – åpenhet, emosjonell stabilitet og planmessighet - dreier seg om hvordan vi opplever og tolker virkeligheten og hvordan vi går frem for å løse oppgaver. De to siste – ekstroversjon og omgjengelighet, dreier seg om vårt forhold til andre.

Gjennom å måle vår egen personlighet kan vi få et bilde av hvordan vi typisk reagerer og oppfører oss. En personlighetsanalyse kan hjelpe oss med å få tenkt gjennom hvordan arbeidsoppgavene og rollen vår passer med våre naturlige preferanser og oppførsel.

Innsikt i personligheten kan også hjelpe oss til å forstå hvordan andre reagerer på oss. Personlighetsforståelse kan også øke bevisstheten om hvordan andre er like og forskjellige fra oss, og åpne muligheter for gode og åpne samtaler med andre.

"Alle fem dimensjonene kan oppfattes som glideskalaer hvor man kan plassere seg et sted mellom de to ytterpunktene."

Hvordan bruke verktøyet i praksis

 

Det finnes mange ulike norske og engelske Big5 tester tilgjengelig på nettet – enten gratis eller til en lav pris. Gratis løsningene leverer kortfattede rapporter, mens ved å betale litt kan man få en mer utførlig beskrivelse og analyse.

 

Alle de fem dimensjonene kan oppfattes som glideskalaer hvor man kan plassere seg et sted mellom de to ytterpunktene.

 

Det går også an å lese seg til innsikt i egen personlighet. Her er noen stikkord om hvert trekk. Tenk gjennom hvordan dette passer med din oppfatning av deg selv:

 

Åpenhet

 • Intellektuell og analytisk forståelse for virkeligheten
 • Interesse for nye ideer og perspektiv
 • Lyst nye erfaringer
 • Kreativitet
 • Behov for skjønnhet og estetisk nytelse
 • Utradisjonelle valg og verdier


Følelsesmessig stabilitet

 • Stabile eller varierende følelsestilstand
 • Uro og engstelse
 • Psykologisk følsomhet og reaktivitet
 • Negative følelsestilstander som depresjon og angst


Planmessighet

 • Ryddighet og ordentlighet
 • Organisert og planmessig
 • Til å stole på – gjør som avtalt
 • Ambisiøs og fokusert


Ekstroversjon

 • Sosialt orientert i forhold til andre
 • Behov for sosial kontakt
 • Positive følelser til andre
 • Sosial dominas og pågåenhet


Omgjengelighet

 • Vennlig og imøtekommende til andre
 • Varm og empatisk
 • Tillit
 • Samarbeidsorientert

knut ivar karevold PHD
Programdirektør og fakultetsleder, Leith Executive Education

OM forfatteren
Knut Ivar Karevold Phd. skrev sin doktorgrad i adferdsøkonomi, og har de siste 30 årene høstet omfattende erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling. Karevold er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, hvor han også tok sin doktorgrad i 2009. Karevold er Fulbright Scholar ved Harvard Business School.