KNUT IVAR KAREVOLD

Hvilke personlighetstrekk har du i følge Jungs typologi?

Dette er en artikkel tilhørende Leith ALP, Modul 2

Hvilke personlighetstrekk har du i følge Jungs typologi?


Jungs typologi beskriver folks personlighetstrekk langs fire nøytrale polariserte dimensjoner hvor det ene ytterpunktet ikke er noe bedre enn det andre, men bare annerledes. 

for å lese videre må du enten ha et premium abonnement på Leith Insights, eller være medlem i Leith. 

Om du allerede har et Leith Insights abonnement, eller om du er medlem i Leith, kan du logge deg inn for å fortsette å lese

Folk er forskjellige. Noen er sterkt polarisert langs ytterpunktene på hver skala med entydige preferanser, mens andre klassifiserer seg selv som en kombinasjon av begge kvaliteter ved skalaen.

Jungs personlighetsmodell er blant de mest kjente i hele verden. En opptelling for noen år siden viste at det var denne modellen det fantes flest publikasjoner om. En grunn til modellens popularitet er at den virker intutivit forståelig og gjenkjennelig for mange
.

Jungs personlighetsmodell plasserer folk langs fire dimensjoner:

  • Ekstrovert-Introvert
  • Intuitiv-Sansende
  • Tenkende-Følende
  • Planmessig- Fleksibel

Personlighetsmodellen er basert på tanken om at folk er født med ulike personlige preferanser som modifiseres gjennom erfaring og sosial forsterkning. Hvordan det er vanlig å oppføre seg er dermed et produkt av både hva som føles naturlig og hva vi har lært oss til. Testen ber folk oppgi hva de naturlig fortrekker slik at man får målt hvilke preferanser personligheten består av.

"Hvordan det er vanlig å oppføre seg er dermed et produkt av både hva som føles naturlig og hva vi har lært oss til"


Det finnes flere ulike måleverktøy som kartlegger personligheten i henhold til denne modellen. Internasjonalt er MBTI mest kjent, mens i Norge bruker flere JTI. Jungs personlighetsdimensjoner har noe til felles med Big 5, men de er likevel noe forskjellig.


Tenk gjennom disse dimensjonene:


  • Ekstrovert-Introvert dreier seg om energi og motivasjon. De ekstrovertes energi kommer fra møtet med andre, mens de introvertes energi kommer fra å være alene med seg selv.

  • Intuitiv-Sansende dreier seg om ens oppfatning av virkeligheten. De intuitive oppfatter helheter og mønster og ser muligheter, mens de sansende oppfatter det konkrete og detaljer og ser hva som faktisk er der.

  • Tenkende-Følende dreier seg om beslutninger og valg. De tenkende analyserer situasjonen og gjør en vurdering av hva virker riktig, mens følerne kjenner på hva som føles riktig og lar hjertet bestemme.

  • Planmessig- Fleksibel dreier seg om arbeidsform og gjennomføringsevne. De planmessige lager planer som de faktisk følger, mens de fleksible gjerne kan lage planer, men lar seg i større grad styre av mulighetene i øyeblikket.


Når du er ferdig, tenk gjennom hvordan du kan være motsatt av det ytterpunktet du har valgt. Kan du kjenne igjen at du i noen situasjoner når du er sliten eller stresset faktisk kan oppføre deg helt annerledes?


JTI-testen kopler sammen disse preferanseprofilene til åtte grupperoller som viser hvordan ulike personlighetsprofiler typisk oppfører seg i grupper og team. Noen er gode til å finne på nye ideer, mens andre er bedre til å omsette ideer til planer, noen er gode til å gjennomføre, mens andre foretrekker å vedlikeholde samarbeidsrelasjonene i gruppen.

knut ivar karevold PHD
Programdirektør og fakultetsleder, Leith Executive Education

OM forfatteren
Knut Ivar Karevold Phd. skrev sin doktorgrad i adferdsøkonomi, og har de siste 30 årene høstet omfattende erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling. Karevold er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, hvor han også tok sin doktorgrad i 2009. Karevold er Fulbright Scholar ved Harvard Business School.