KNUT IVAR KAREVOLD

Slik ser personlighetskartet ditt ut

Dette er en artikkel tilhørende Leith ALP, Modul 2

Hvordan ser personlighetskartet ditt ut?

De fleste av oss er mer trent i å se utover enn innover. Vi har laget dette kartet med tre sirkler som hjelp til å forklare personligheten sine komponenter og dynamikk. 

for å lese videre må du enten ha et premium abonnement på Leith Insights, eller være medlem i Leith. 

Om du allerede har et Leith Insights abonnement, eller om du er medlem i Leith, kan du logge deg inn for å fortsette å lese

Hver sirkel står for hver sin komponent eller del av personligheten. De tre sirkelene og nivåene i personligheten er:

  • Det sosiale selvet
  • Egoet
  • Det autentiske selvet


Dette er et grovt kart som skal fungere som praktisk hjelp til selvinnsikt. Kartet er i hovedsak laget ut fra et dybdepsykologisk perspektiv, men henger godt sammen med andre personlighetsmodeller som vi kort forklarer her.


Det sosiale selvet

Det sosiale selvet er den delen av oss vi viser frem til andre. Opprinnelsen til ordet personlighet finner vi i det greske persona som refererte til en maske eller rolle man tok på seg i teaterstykker. Det sosiale selvet regulerer hvordan vi fremstår i møte med andre, og fremhever noen signaler og demper andre. I vårt program for autentisk personlighetsutvikling deler vi det sosiale selvet i tre komponenter som henger nært sammen:


  • Den indre dialogen
  • Det sosiale forsvaret
  • Den sosiale identiteten 


Egoet

Egoet er den delen av personligheten som regulerer oss selv og forholdet vårt til omgivelsene. Viktige oppgaver for ego er persepsjon, vurderinger, planlegging, analyser, læring, selvregulering og forsvar. Et modent og balansert ego hjelper oss til å fungere godt i møte med andre. Egoet utvikles gjennom læring og mestring.

 

Forsvaret er den del av ego sin måte å regulere seg selv på og sikre psykologisk balanse. Forsvaret kan gjøre at vi blir inautentiske med oss selv og andre. Vi har to forsvarssystemer: det utadvendte sosiale forsvaret og det inadvendte psykologiske selvforsvaret.

 

Personlighetstrekkene påvirker hvordan egoet vårt fungerer.Mange kjenner til Big5 og MBTI/JTI. Disse modellene viser viktige trekk med hvordan ego fungerer, og kan også belyse egenskaper som påvirker hvor autentisk andre opplever oss.

"Vanskeligheter og kriser kan tære på egoets kapasistet til å regulere personligheten. Når vi blir slitne, kan de ubevisste og umodne delene av egoet dominere"


Skyggesidene er de ubevisste og bortviste delene av personligheten. Mange av personlighetens egenskaper er todelt i en lys anerkjent del og i en skyggelagt, ukjent og bortvist del. Det skyggelagte er alt ved oss som vi ikke vil vedkjenne oss eller vil unngå å vise frem. Autentisk utvikling er opptatt av skyggesidene fordi de kan overta kontrollen når vi blir slitne. I skyggesiden kan det også ligge autentiske stryker som kan skape større balanse i det autentiske lederskapet.

 

Delpersonlighetene er ulike deler av personligheten som varierer på å styre hva vi tenker, føler og gjør. De kalles delpersonligheter fordi de henger sammen i relativt faste mønstre. Eksempler på vanlige delpersonligheter er pådriveren, kritikeren, offeret, og hjelperen.

 

Vanskeligheter og kriser kan tære på egoets kapasistet til å regulere personligheten. Når vi blir slitne, kan de ubevisste og umodne delene av egoet dominere.

 

Ego i denne sammenhengen er ikke det samme som å være egoistisk eller selvsentrert.


Det autentiske Selvet

 

Det autentiske selvet eller Selvet med stor S er den opprinnelige ekte delen personligheten. Det er denne delen av oss som snakker til oss når vi er fullstendig avslappet og i balanse.

 

Autentisk personlighetsutvikling vil si at Selvet får større plass enn egoet og overtar styringen av de viktigste valgene.

 

I en autentisk tilstand er det lettere å være autentisk med andre. Autentisk personlighetsutvikling fremmer autentisk situasjonsforståelse og autentiske handlinger.

knut ivar karevold PHD
Programdirektør og fakultetsleder, Leith Executive Education

OM forfatteren
Knut Ivar Karevold Phd. skrev sin doktorgrad i adferdsøkonomi, og har de siste 30 årene høstet omfattende erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling. Karevold er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, hvor han også tok sin doktorgrad i 2009. Karevold er Fulbright Scholar ved Harvard Business School.