KNUT IVAR KAREVOLD

Hvordan utvikle egen selvinnsikt

Dette er en artikkel tilhørende Leith ALP, Modul 2

Hvordan utvikle selvinnsikt ved å se innover?

 

Autentisk ledelse vil si å kunne se seg selv og virkningen man har på andre. Autentisk utvikling starter med å erkjenne hvor vi faktisk står, hva vi faktisk gjør og hva som faktisk skjer.

for å lese videre må du enten ha et premium abonnement på Leith Insights, eller være medlem i Leith. 

Om du allerede har et Leith Insights abonnement, eller om du er medlem i Leith, kan du logge deg inn for å fortsette å lese

Før vi blir bevisste på oss selv, har vi det som fisken i vannet. Fisken legger ikke merke til vannet, vannet er selve virkeligheten. Før vi blir bevisste på vår indre verden, er det vanskelig er det vanskelig å vite hva som er hva. Den indre og ytre verden går i ett.

Vi ikke klarer se hvordan personligheten produserer både den indre og den ytre virkeligheten.

For å kunne se oss selv, trenger vi å utvikle en del av oss som kalles Vitnet. De fleste av oss har allerede et slags vitne som følger med hvordan vi har det og hva som foregår. Utvikling og forsterkning av Vitnet går ut på la denne delen frakople seg fra resten av det som foregår, og se det utenfra.

Vitnets oppgave er å se og reflektere fra avstand uten å være delaktig i det som foregår. Den mentale frakoplingen frigjør Vitnet fra den evige strømmen av tanker, følelser og impulser. Mindfullness eller bevisst oppmerksomhet er en praksis som trener Vitnets evne til å se hva som foregår i bevisstheten og personligheten.
Vitnet starter med å distansere seg og se oss selv utenifra.

Vitnets første oppgave er å observere det som skjer. Vitnet kan sette seg på siden av den stadige strømmmen av inntrykk, tanker, følelser og behov – og se på hva som skjer.

Vitnets rolle er den samme som å se på en film eller et TV-program: vi ser hva som foregår på avstand, blir litt revet med, men vet hele tiden at det som skjer på skjermen ikke er oss, det er noe som skjer et annet sted enn i oss. Vitne kan observere hvordan hendelser og inntrykk påvirker personlighetene til å reagere, men avstår fra å bli dratt inn i det som skjer.

Utviklingen av Vitnet er en variant av mental trening. Det lønner seg å starte treningen i ro og fred gjennom refleksjon og meditasjon. Etterhvert går det an å trene i hverdagen. Vitnet trer ut av kraft når vi blir emosjonelle og utålmodige. Da fokuserer hele bevisstheten av de umiddelbare inntrykkene og fylles av følelsene. Vi må derfor trene når vi har indre ro.

knut ivar karevold PHD
Programdirektør og fakultetsleder, Leith Executive Education

OM forfatteren
Knut Ivar Karevold Phd. skrev sin doktorgrad i adferdsøkonomi, og har de siste 30 årene høstet omfattende erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling. Karevold er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, hvor han også tok sin doktorgrad i 2009. Karevold er Fulbright Scholar ved Harvard Business School.