[li:θ]

Ordet leith har sin opprinnelse i gammelengelsk. Det betyr å lede; å gå i front; å gå fremad og dø; å ha gjennombruddskraft; å søke etter.

Leith Executive Education

Leith Executive Education

Leith Executive Education (Leith) er en uavhengig aktør som utformer og leverer lederutviklingsprogrammer til ledere og virksomheter i Norge og Norden. Leiths misjon er å fremme det autentiske lederskapet. Dette gjør vi ved å trene ledere til å bli mer bevisste, tilstedeværende og slagkraftige.  

Programmene er satt sammen av Leiths Fakultet og er basert på forskning om ledelses- og organisasjonsutvikling, beslutningspsykologi, nevrovitenskap, filosofi og tilstedeværelse- og konsentrasjonstrening. 

I Leith får ledere verktøyene til å bli aktive endringsagenter for sitt eget lederskap.

Fjerde Etasje
Fjerde Etasje

Leith Fakultet

Knut Ivar Karevold
Knut Ivar Karevold Ph.D, Programdirektør

Leith Fakultet

Leiths fakultet er satt sammen av førende fagprofiler innen ledelses- og organisasjonsutvikling, og ledes av Knut Ivar Karevold Ph.D, Programdirektør og Viggo Johansen, fagleder filosofi.  

Fakultetet er ansvarlige for å utforme programinnhold med modeller og verktøy forankret i forskningsbasert kunnskap om ledelse. Fakultetet er også ansvarlig for utgivelse av fagrelaterte artikler, samt design og skreddersøm av Leiths bedriftsinterne programmer: Leith Corporate ALP.  

Leiths fakultet får sitt mandat fra Leith Advisory Board. 

Leith Advisory Board

Leith Advisory Board

Leith Advisory Board er organisasjonens faglige rådgivningsorgan, og er satt sammen av profiler fra norsk næringsliv og akademia. Komiteens oppgave er å gå i dybden på hva som kjennetegner god ledelse, hvilke spesifikke evner som må trenes for å navigere i et økende komplekst forretningsklima og hvordan Leith, gjennom den siste forskning og beste praksis, skal sørge for å være i front av fremtidens lederutvikling. 

Leith Advisory Board ledes av Ingar Skaug og dens kollektive viten og erfaring er både en rettesnor for selskapets faglige så vel som verdimessige retning. Komiteens møter, og deres funn og konklusjoner, sammenfattes i to halvårlige rapporter.

Ingar Skaug
Ingar Skaug, Styreleder Leith Advisory Board