Drag to resize
"Utviklingstiltak er alt for ofte forbeholdt noen få utvalgte eller kun den øverste ledelsen i virksomheten. Med Sága Enterprise får virksomheter mulighet til å forløse det fulle potensialet på alle nivåer i organisasjonen" 
Drag to resize
- Knut Ivar Karevold, Programdirektør i Leith
Drag to resize

få talentene frem i lyset

De som ofte mottar mest utviklingsressurser, er ikke nødvendigvis de som behøver det mest

Dette fører til ineffektiv allokering av kompetanse og at mange i virksomheten ikke får mulighet til å utvikle essensielle ferdigheter.

Dette skader virksomhetens effektivitet og lønnsomhet, og ansatte som ellers kunne hatt en høy positiv påvirkning på virksomheten, stagnerer i sin utvikling. 
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.

fostre innovasjon og nye ideer

Innovasjon kommer gjennom direkte, åpen og autentisk dialog mellom ledere og ansatte

Involver deres ansatte i utviklingen av tematikk og innhold, for å sikre høyest mulig relevans og utbytte av virksomhetens digitale læringsportefølje. 

Dette vil også bidra til å få frem nye ideer og tiltak knyttet til forretningsmessige mål, prosjekter og endringsprosesser.
Drag to resize
Drag to resize

utvikle hele virksomheten
-
helt enkelt

Spar tid, både for den ansatte og 
for virksomheten

Sága Enterprise eliminerer unødig tidsbruk som ofte er knyttet til utviklingsprogrammer. Innholdet er on-demand, og videolæringen, artikler og øvelser tilgjengeliggjøres på Leiths digitale LMS (Learning Management System). Med en gyldig lisens kan de ansatte gjennomføre læringen hvor, og når, det passer dem best

Bruk virksomhetens ressurser -
der det teller

Leith står for alle aspektene ved leveransen av programmet. Vi blir enige om KPI’er i månedlige rapporter som sendes ut til produkteierne i virksomheten. LMS, oppfølging og kommunikasjon til de ansatte står Leith for, slik at nøkkelpersoner i virksomheten kan bruke tid på det som teller; på ledelse og forretning

Skap ny fremdrift og motivasjon
i organisasjonen

Hva, hvordan og hvorfor er avgjørende for å sikre buy-in og gjennomføring i organisasjonen. Bruk Sága Enterprise for å formidle virksomhetens grunnverdier, lederidealer og strategi på en engasjerende og autentisk måte. Slik blir organisasjonens fulle kraft aktivert, med minimal tidsbruk fra virksomhetens ledelse
Drag to resize

Ønsker dere å motta et uforpliktende tilbud?

Det er raskt og enkelt å se hva vi kan tilby deres virksomhet

1. Fortell oss litt om dere

Fyll ut et kort skjema og fortell oss litt mer om deres virksomhet og deres behov. Det tar kun 3 minutter