KNUT IVAR KAREVOLD

Velkommen til Leith ALP!

Dette er en artikkel tilhørende Leith ALP, Modul 1

Velkommen til Leith ALP!

 

Dette er et program for de som vil utvikle sitt autentiske lederskap.

 

Vi har laget et program som bruker litt tid på å forklare hva autentisk ledelse går ut på, og så bruker vi storparten av tiden til å bli oppmerksomme på hva som gjør det vanskelig eller umulig å være autentisk.

 

Vi vil snakke om hvordan lederes idealer, personlighet, tilstedeværelse og atferd påvirker hvor autentisk de tenker, føler og handler. Autentisk ledelse er realistisk og oppnåelig for mange ledere. Nøkkelen ligger i å se hva, når og hvordan det svikter.

 

Programmet er basert på forskningsbasert kunnskap om god ledelse. Vi har hentet inspirasjon fra psykologi og filosofi og forenklet modellene for å gjøre dem praktisk anvendbare. Men dette er ikke et program om teoretisk autentisk ledelse, ikke et program om hvilke forskere som har tenkt hva autentisk ledelse virkelig kan være og ikke et program om akademisk måling av autentisitet.

 

Programmet passer ikke for de som tror at autentisk er noe man kan bli til og så er man det for alltid. Det er ikke en realistisk forestilling. Programmet passer for de som vil utforske og forstå hvordan man i noen roller, situasjoner, tilstander og relasjoner kan være autentisk, mens i andre ikke.

 

"Leith passer ikke for de som føler de er bra nok og at de andre må forandre seg for at det skal bli bedre. Leith passer heller ikke så godt for de som synes synd på seg selv og ikke tror at de kan være med på å påvirke sin skjebne"


Programmet passer for de som er opptatt av å leve konsistent i forhold til egne idealer og verdier. Dette krever at man følger med på seg selv, og er villig til å se ærlig på når det går bra og når det går galt. Et av de viktigste verktøyene er å se mønstrene. Mønstrene styres av flere ulike autopiloter som skrus av og på i ulike situasjoner.

 

Dette er altså et praktisk program i ledelse for ledere som vil bli bedre ledere. Leith passer best for ledere og rådgivere med flere års arbeidserfaring. Leith passer best for de som innser at de er sårbare, kan gjøre feil og har møtt motgang.

 

Leith passer ikke for de som føler de er bra nok og at de andre må forandre seg for at det skal bli bedre. Leith passer heller ikke så godt for de som synes synd på seg selv og ikke tror at de kan være med på å påvirke sin skjebne. Leith passer best for ledere som vil noe med lederskapet sitt. Vi er opptatt av hva slags praksis trengs for å bli en mer autentisk leder.


Vi ber leserne om å rette blikket i to retninger:

 • Se innover i seg selv
 • Se utover på atferden sin og virkningen på andre


De fleste av oss er mest trent i å se på andre og tolke hva andre sier til oss.


"Når vi er i en hektisk og urolig mental og følelsesmessig tilstand fylles hele bevisstheten med en strøm av tanker om hva vi skal oppnå og hva de andre driver med"
 

Programmet vårt presenterer et kartverk med holdepunkter for hvordan du kan studere deg selv. Selvstudiet fokuserer på mønstrene i tankene, følelsene og reaksjonene. Kartverket er lagdelt ved at vi starter ytterst i personligheten og ser innover i flere omganger mot de ukjente og ubevisste delene. Vi ser både etter personligheten sine faste mønster og de unike mønstrene som oppstår i hver unike situasjon i hverdagen.
Vi mener at det er positivt å være ærlig om det vi ikke får til og det som bruker oss ut av kurs. Da kan vi i neste omgang treffe målet bedre. Når vi oppdager autopilotens mønstre, kan vi forandre hva vi tenker, føler og gjør. 

De fleste av oss er ikke så godt trent i å se på oss selv imens vi gjør noe. Vi er mest trent i å se tilbake på hva vi har gjort eller se fremover på hva vi har tenkt å gjøre. Å se på seg selv krever tilstedeværelse i øyeblikket. Det krever at vi faller til ro i en autentisk tilstand hvor vi har overskudd og kapasitet til å følge med innover og utover. Når vi er en hektisk og urolig mental og følelsesmessig tilstand fylles hele bevisstheten med en strøm av tanker om hva vi skal oppnå og hva de andre driver med. Det blir ikke plass til å overvåke hvordan vi faktisk oppfører oss og justere kursen i autentisk retning hvis det trengs.

Vi vil at programmet skal være lett å forstå og delta i. Vi vil at det skal være en positivt program som viser mulighetene i det autentiske. Programmet er også basert på vår egen praksis. Vi har prøvd det vi anbefaler på oss selv og smakt vår egen medisin.
Dette er et program som fungerer først når det blir praktisert. Verdien ligger i å prøve å gjøre det vi anbefaler og det dere lærer. Det er da dere vil merke om det virker. Og det er først når det virker at programmet virkelig blir inspirerende!

Programmet viktigste løfter

Vite hvordan du har det i en autentisk tilstand, og kunne utøve ledelse ut fra et autentisk utgangspunkt

 • Kunne skjelne mellom din autentiske og dine inautentiske tilstander, og justere adferden din i henhold til din tilstandsbevissthet

 • Mestre teknikker for å skape en autentisk tilstand i deg selv, og i menneskene og teamene du leder

 • Skape følgerskap og formidle oppfatningene dine på en inspirerende, karismatisk og motiverende måte

 • Kunne stille flere og bedre spørsmål til andre på en måte som inspirerer andre til å svare ærlig og som hjelper til med å fatte gode beslutninger i fellesskap

 • Kunne formidle oppfatningene dine på en direkte og åpen måte, slik at andre forstår hva du mener og tror ditt budskap på en mest mulig entydig måte

 • Kunne invitere andre til å utforske og utfordre oppfatningene dine slik at du får en mer fullstendig oppfatning av virkeligheten

 • Kunne designe møter og møteplasser som fremmer autentisk kommunikasjon og ærlig meningsutveksling

 • Kunne se mønstrene i hvordan andre påvirker hverandre, og hva du kan gjøre for å skape mer autentisk og bærekraftig kommunikasjon mellom andre

 •  Forstå hvordan de ulike delene av personligheten din påvirker deg til å være autentisk, og lage et kart for hvilke deler av deg selv du ytterligere vil utvikle 

knut ivar karevold PHD
Programdirektør og fakultetsleder, Leith Executive Education

OM forfatteren
Knut Ivar Karevold Phd. skrev sin doktorgrad i adferdsøkonomi, og har de siste 30 årene høstet omfattende erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling. Karevold er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, hvor han også tok sin doktorgrad i 2009. Karevold er Fulbright Scholar ved Harvard Business School.  
Created with