Empty space, drag to resize

Et nytt ledernettverk fra Leith Executive Education

Empty space, drag to resize
Empty space, drag to resize

raizowm

Et usentralisert system i konstant vekst | En underjordisk stengel som setter ut sideskudd, vokser nye blader og røtter | En prosedyre for å skape og bli kjent med det nye

ET NYTT LEDERNETTVERK FRA LEITH

Empty space, drag to resize
Rhizome er et nytt ledernettverk fra Leith Executive Education. I kjernen av konseptet ligger fokuset på å styrke individet i lederrollen, og de relasjonelle båndene mellom nettverkets medlemmer.

Rhizome retter seg mot ledere, entreprenører og kreative som ønsker å bli del av et åpent, ærlig og konfidensielt fellesskap.

Christian Heiberg - Managing Partner Visindi Oslo
- Founding Member, Rhizome

Christian Heiberg - Managing Partner Visindi Oslo
- Founding Member, Rhizome

basert på ærlige premisser

Empty space, drag to resize
Hver Rhizome gruppe består av 24 nøye utvalgte medlemmer, og gruppene settes sammen med faglig mangfold og diversitet som fundament. 

Gjennom åpne, ærlige og tillitsfulle samtaler, bygger medlemmene varige relasjoner, og tar en aktiv rolle i hverandres reise mot et sterkere profesjonelt og personlig lederskap.

Med fokus på det menneskelige i ledelse 

For å sikre givende og utviklende samtaler blant medlemmene, har hver samling et unikt tema. Tematikken, som utvikles av Leiths fakultet, utfordrer medlemmene på fundamentale spørsmål om ledelse og gir ny kunnskap og innsikt i lederrollen. 
Samlingene er en kombinasjon av åpen dialog, fasiliterte roundtable diskusjoner i mindre grupper, og intime talkshow og foredrag med spennende og relevante gjester. 
Empty space, drag to resize
Write your awesome label here.

Fjerde Etasje, Solli Plass
- Leiths utvikl

Hvor utvikling og inspirasjon møtes

Empty space, drag to resize
Rammene vi er i har en stor innvirking på hvordan vi deler og tar til oss ny kunnskap. Fjerde Etasje, som er Leiths utviklingslokaler, er utviklet med dette i tankene.

Utover det faglige innholdet inkluderer samlingene sanselige og gastronomiske innslag, hvor medlemmene får mulighet til å knytte relasjoner rundt nye og inspirerende opplevelser. 

Mennesker utvalgt for
din
profesjonelle vekst

Rhizome er for ledere og entreprenører som evner å dele av seg selv. Både for selv å bli bedre og for at gruppen de er en del av, som helhet, skal bli bedre. 
Å tørre å by på seg selv, både på av sine styrker og sårbarheter, krever mot og vilje. Dette stiller høye krav til vår opptaksprosess.

Potensielle medlemmer blir invitert til en personlig samtale. Samtalen har som formål å sikre at den enkelte er inneforstått med nettverkets hensikt, og for å påse at nettverkets konsept og forventninger passer for den enkelte. 
Empty space, drag to resize

Fjerde Etasje, Solli Plass
- Leiths utvikl

Empty space, drag to resize

Espen Horn - Eier & Produsent, MotionBlur

- Founding Member, Rhizome

Praktiske
detaljer

  • Samlinger avholdes fire ganger per år (hvert kvartal), mellom klokken 13:00 - 20:00

  • Gruppene består av 24 medlemmer, utvalgt på bakgrunn av profesjonell og personlig profil

  • Pris for medlemskap er NOK 29.500 (eks MVA) per år, og dekker alle kostander knyttet til programmet*
*faglig program, fasilitering, læringsmateriell, mat, drikke og bevertning