LEith Advanced leadership 
programme
(ALP)

Gjør som over 500 nordiske toppledere - ta lederskapet ditt til det neste nivået med Leith ALP
Empty space, drag to resize
Neste oppstart, 14. november 2024
Empty space, drag to resize
Write your awesome label here.
Katja Heggedal, CHRO, BW Offshore
«I Leith går vi rett til kjernen med en gang. Jeg lar meg inspirere av den direkte og uredde holdningen menneskene i Leith har» 
Nina Vesterby, CEO, Storyhouse Egmont
«Leith er et sted hvor jeg føler tryggheten til å kunne si ting som de er, og hvor jeg kan ta opp problemstillinger som jeg ikke tør snakke med noen andre om» 
Espen Bostadløkken, Commercial Director, GE Grid Solutions 
«I Leith lærer jeg direkte fra virkelig dyktige ledere som deler åpent og ærlig om sine erfaringer; både gode og dårlige, samtidig som jeg blir utfordret på meg selv som leder og menneske. Kunnskapen og erfaringen jeg får i Leith kan jeg ikke lese meg til, den er uvurderlig» 
Henrik Lervold, Managing Partner, Dentsu Consulting
"Leith er et sted hvor jeg får muligheten til å diskutere ledelse som fag og tilstand, samtidig som jeg møter bra folk som utfordrer og gir meg tilbakemeldinger på hvordan jeg faktisk oppleves som menneske"
Alexandre Guindos, CEO, Uno X Forsyning
"Det er i åpne samtaler med andre at nye tanker kommer, og refleksjonsevnen blir bedre. Da blir jeg den beste versjonen av meg selv - som menneske og som leder» 
Tone Reierselmoen, Head of People Performance, Norsk Hydro
“Leith er ekte. Vi snakker om reelle problemstillinger og får ærlige tilbakemeldinger. Jeg lærer mye både om meg selv og andre, og læringen bruker jeg direkte inn i min egen lederhverdag” 
 • Skreddersydd innhold
 • Casebasert og praktisk orientert
 • Individuell coaching
 • Tidseffektivt programdesign
 • Artikler, læringsinnhold og  
  digitale verktøy
 •  Programdiplom og
   gradueringsmiddag
Empty space, drag to resize
Write your awesome label here.
Empty space, drag to resize
KOMMENDE OPPSTART AV LEITH ALP

14. november 2024

Nivå: Executive // Toppleder
Antall plasser: 12 deltakere
Lokasjon: Oslo

16. september 2025

Nivå: Executive // Toppleder
Antall plasser: 12 deltakere
Lokasjon: Oslo
ER DET PÅ TIDE Å OPPGRADERE LEDERSKAPET DITT?

Leith ALP gir deg verktøyene 

Adferds oppmerksomhet

Bli bevisst på hvordan du oppleves i møte med andre. Bygg et sterkt fundament for selvinnsikt og bevissthet rundt egne adferdsmønstre

Teamdesign

Se mønstrene i hvordan andre påvirker hverandre, og hvordan du kan skape mer ærlig og effektiv kommunikasjon mellom andre

Spørsmålsbasert
ledelse

Still flere og bedre spørsmål på en måte som inspirerer andre til å svare ærlig og som hjelper til med å fatte bedre beslutninger i fellesskap

Tilstedeværende ledelse

Lær teknikker for hvordan du kan observere og justere din egen mentale tilstand og hvordan du kan prestere best mulig, uavhengig av situasjonen du befinner deg i

Autentisk
ledelse

Mestre teknikker for å skape en autentisk tilstand i deg selv, og i menneskene, teamene og virksomheten du leder 

relasjonell
ledelse

Skap følgerskap, og formidle ideene og meningene dine på en inspirerende, karismatisk og motiverende måte

1.

Autentisk Rolleforståelse

FØRSTE MODUL
I denne modulen utforsker deltakerne sin autentiske lederidentitet og utvikler en dypere forståelse av sin rolle og ansvar. Gjennom refleksjon og øvelser får deltakerne innsikt i egne verdier, styrker og utviklingsområder.
Empty space, drag to resize

2.

Selvinnsikt & Personlighet

ANDRE MODUL
Deltakerne utforsker sin egen personlighet og får innsikt i hvordan den påvirker deres ledelsesstil. Vi undersøker ulike personlighetsteorier og anvender denne kunnskapen til å utvikle effektive lederegenskaper og relasjoner.
Empty space, drag to resize

3.

tilstedeværende Lederskap

TREDJE MODDUL
Denne modulen tar i bruk meditasjon og praktisk anvendt filosofi for å styrke deltakernes evne til å være tilstede og oppmerksomme i lederrollen. Deltakerne lærer teknikker for å kultivere indre ro, stressmestring og beslutningsdyktighet.
Empty space, drag to resize

4.

Kommunikasjon, Påvirkning & Relasjoner

FJERDE MODUL
Vi utforsker betydningen av effektiv kommunikasjon, påvirkning og relasjoner i lederskap. Gjennom teori og praktiske øvelser lærer deltakerne å kommunisere klart og motiverende, og bygge sterke og bærekraftige relasjoner.
Empty space, drag to resize

5.

endring & gjennomføring 

FEMTE MODUL
Deltakerne får verktøyene og kunnskapen de trenger for å gjennomføre endringer effektivt i organisasjonen. Vi utforsker systemledelse, strategisk tenkning og implementering av bærekraftige og vellykkede endringsprosesser.
Empty space, drag to resize
Møt dine veiledere

programmets fasilitatorer

Fasilitert med fokus på effekt & resultater

God ledelse er realistisk og oppnåelig for mange. Nøkkelen ligger i å se når og hvordan det svikter.


Leith ALP er bygget på forskningsbasert kunnskap om god ledelse, og presenterer et kartverk med holdepunkter for hvordan du som leder kan studere deg selv og din egen adferd.


Gjennom case-basert læring vil vi utforske bestanddelene i ditt lederskap, slik at du vet hvor du skal legge dine krefter for å ta lederskapet ditt til det neste nivået.

Egil Lundal
Programfasilitator, Leith Executive Education

Egil Lundal har håndtert alt fra helhetlige flerårige programmer, til åpne programmer. Lundals erfaring spenner seg over 30 år, med erfaring fra noen av landets største selskaper.

Lundal har en dyp forståelse for lederrollens utordringer og krav og ar han en unik evne til å veilede og støtte ledere gjennom utfordringer og endringer.
Viggo Johansen
Fakultetsleder, Filosofi, Leith Executive Education

Viggo Johansen anses som ledende innen meditasjon og mindfulness i Norge. Etter å ha levd som buddhistmunk i fire år, i India og Nepal, har han fortsatt å studere menneskesinnet. 

Johansen er både underviser, forsker og foredragsholder, og har jobbet med endringsprosesser både i grupper og med enkeltledere.

En unik
kombinasjon av teori & praksis

Pogramflaten i Leith ALP er en kombinasjon av teori og praksis, satt i et casebasert system.

Gjennom tre år vil du og dine gruppedeltakere begi dere ut på en utviklingsreise, med fokus på hvordan dere kan bruke dere allerede iboende egenskaper på en best mulig måte i selvledelse, teamledelse og virksomhetsledelse

Modulene er en kombinasjon av teoretisk læring, digitalt fag-innhold og fysiske samlinger, med fokus på implementering av ferdigheter gjennom individuelle case og verktøy for god ledelse.

Carina Carl
Programfasilitator, Leith Executive Education

Carina Carl har en mastergrad i Psykologi fra Universitetet i København, en to–årig videreutdannelse i Kognitiv Terapi og fem–åring spesialistutdannelse i Arbeidspsykologi.

Carl har vært med på å utvikle en rekke kurs- og programkonsepter, i samarbeid med både norske og internasjonale virksomheter. 
Jøri Gytre Horverak
Programfasilitator, Leith Executive Education

Jøri Gytre Horverak har en mastergrad i Klinisk Psykologi fra Universitetet i Bergen, hvor hun senere fullførte sin doktograd i Organisasjonspsykologi.

Horverak har lenge vært del av Forsvarets psykologpool, i tillegg til sitt arbeid som konsulent og rådgiver, og som ettertraktet foredragsholder.
Drag to resize

Praktiske detaljer

innsikten du behøver, når det teller

Leith ALP er bygget på filosofien om livslang læring. Teorier og hypoteser er erstattet med praktisk læring, som gir deg kunnskapen du behøver for å påvirke ditt lederskap med umiddelbar virkning

Skreddersydd læring, tilpasset lederens situasjon

Innholdet i Leith ALP tilpasses deltakernes case og aktuelle situasjon, og læringen iverksettes gjennom Leiths verktøykasse. Resultatet er et dynamisk læringsprogram, som er rotfestet i deltakernes virkelighet

Tidseffektivt design for en krevende hverdag

Programmet avvikles over fem årlige halvdagssamlinger, og understøttes av korte fag-artikler og implementerings-verktøy. Programinnholdet er kondensert, og gir delatkerne direkte kunnskap og innsikt
Drag to resize
Pris for deltakelse: NOK 98.250 (eks MVA)*
*Årlig kostnad for deltakelse i ALP - prisen dekker alle deler av programmets forløp, herunder faglig innhold, fasilitering, læringsmateriale, digitale tilganger, mat, drikke og bevertning.

Som deltaker i ALP, blir du også medlem i Leiths nasjonale toppledernettverk, Leith Executive Members Club. Nettverket arrangerer månedlige nettverkstreff for sine 100 medlemmer. 
 • 5 årlige fysiske gruppesamlinger
 • Individuell coaching & case oppfølging
 • Mat, Drikke & Bevertning
 • Digitalt læringsmateriale og artikler
 • Leiths Verktøykasse for God Ledelse
 • Medlemskap i Leith Executive Members Club
Empty space, drag to resize

utvalgte gruppedeltakere

Empty space, drag to resize
En selektiv gruppesammensetning har flere fordeler. En variert erfaringsbakgrunn og kompetanse beriker læringsopplevelsen med ulike perspektiver og løsningsmetoder.

Samtidig skaper lik motivasjon og ambisjon et engasjerende miljø med økt deltakelse og samarbeid, og muligheten for autentisk nettverksbygging blant likesinnede mennesker.

Potensielle kandidater i Leith ALP inviteres til en opptakssamtale, for å sikre at programmet passer den enkelte, og for å sikre at den enkelte har forutsetningene for å bidra til gruppens kollektive læring og utvikling.
Empty space, drag to resize
Ellen Margrethe Wessel PhD, Admissions Specialist ...
Empty space, drag to resize
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.

utvikling i 
inspirerende
rammer

Omgivelsene vi er i har en stor innvirkning på hvordan vi tar til oss ny kunnskap  

Ved å være bevisst på de fysiske omgivelsene, kan vi skape læringslandskaper som fremmer engasjement, fokus og effektiv kunnskapsabsorpsjon. En gjennomtenkt utforming av de fysiske omgivelsene bidrar til å optimalisere læringsopplevelsen og støtter deltakernes potensiale for vekst og utvikling.

Fjerde Etasje, som er Leiths utviklings-lokaler, er designet med dette i tankene. Beliggende i en klassisk leilighet på Frogner i Oslo, sikrer fasilitetene en helhetlig og intim ramme for utvikling og relasjonsbygging.

Har du spørsmål om leith alp?

For spørsmål om Leith ALP, eller noen av andre våre åpne programmer, ta kontakt med Head of Admissions, Johanne H. Døving.
Empty space, drag to resize

Johanne Hultberg Døving, Head of Admissions, Leith

Har du spørsmål om Leith ALP?

Hvis du har spørmål om Leith Advanced Leadership Programme, vennligst kontakt Head of Admissions, Johanne Hultberg Døving.

ofte stilte spørsmål

HVordan setter dere sammen gruppene?

I Leith setter vi sammen grupper basert på profesjonell og personlig profil, samt industri, rolle og senioritet. Menneskene du møter i en gruppe i Leith er en sentral del av programkonseptet, og vi mener at mangfold og diversitet skaper et mest mulig berikende utviklingsfellesskap. Vi bruker mye ressurser på opptaksprosessen til hver enkelt søker, og kvalifiserte søkere blir invitert til en personlig samtale med Leiths opptaksdirektør. På denne måten sikrer vi et høyest mulig refleksjons- og kompetansenivå i hver gruppe, og i Leiths nettverk som helhet. 

HVor mye tid krever programmet av meg?

Leith ALP er designet for å kunne kombineres med en hektisk lederhverdag. Programmets fysiske samlinger avholdes over fem årlige ettermiddagssamlinger. Tematikken tilpasses deltakernes case, og de fysiske samlingene komplimenteres med korte fag-artikler. Læringen implementeres gjennom Leiths praktiske Verktøykasse for God Ledelse. Dette sikrer at deltakerne går fra programmet med både ny teoretisk innsikt, men også med kunnskapen og verktøyene for å påvirke lederskapet sitt med øyeblikkelig virkning. 

Kan hvem som helst søke i programmet?

Leith ALP er et program for erfarne ledere, med flere års erfaring med å lede team, organisasjonsenheter eller hele virksomheter. Etter en overordnet vurdering av profesjonell erfaring, bransje/industri og rolle, blir aktuelle søkere invitert til en personlig samtale, for å avdekke utviklings mål- og behov. Om begge parter ønsker å gå videre i opptaksprosessen, etter den innledende samtalen, vil Leith tilby kandidaten en plass i en gruppe som passer til den aktuelle kandidatens profesjonelle og personlige profil. Hvis du lurer på om du kvalifiserer til å delta, ønsker vi deg velkommen til å ta kontakt med oss.

Hva koster programmet, og hva er inkludert i prisen?

Den årlige kostnaden er NOK 78.250 (eks MVA), og dekker alle deler av programmet, herunder utvikling/coaching, læringsmateriell, velkomstpakke, digitale tilganger, mat, drikke og bevertning. Inkludert følger også et medlemskap i Leith Executive Members Club, som arrangerer månedlige arrangementer for Leiths 100 medlemmer. Vi vet at tiden ikke alltid strekker til, og arrangementene er lagt opp slik at medlemmene i programmet kan engasjere seg i den grad de ønsker og har mulighet til.