7 Korte med Egil Lundal

Aug 30 / Leith Executive Education
Empty space, drag to resize
Leith utvider fakultetet, og ønsker varmt velkommen til Egil Lundal.
Empty space, drag to resize
Egil tar med seg over 30 års erfaring som endringsagent inn i Leith Fakultet. Egil har vært en unik støtte inn mot enkeltledere, team og ledergrupper i noen av Norges største virksomheter. Han har spesialisert seg på å designe og utvikle utviklingsløp for å styrke den enkelte leders evne og vilje til å fylle sin lederrolle i høyest mulig grad.

Bli bedre kjent med Egil i intervjuet under, hvor han deler refleksjoner om fremtidens ledelse og hva han mener er de viktigste lederkvalitetene for å lykkes i dag. 
L: Hva er det viktigste du har lært om ledelse i løpet av din karriere? 
E: Det er ikke lett å koke ned til det absolutt viktigste jeg har lært om ledelse gjennom 30 år. Men om jeg skulle trekke frem noe må det være det å gi opp fagidentitet og heller jobbe med å se verden med lederbriller. Ledelse handler om å kunne skape resultater gjennom andre. 
 
L: Hva er det ledere mangler i dag?  
E: Mange ledere sliter med å gi konstruktiv tilbakemelding og veiledning til teammedlemmer for å hjelpe dem med å vokse og utvikle seg. Årsaken til det, fra et psykologisk standpunkt, kan være at mange tenker at det å være direkte koster, og kan koste relasjonen. Vi velger derfor å bli utydelige og abstrakte. Dette kan skape enda mer forvirring enn nytte. Forsøk å vær så konkret som mulig, og ta utgangspunkt i en situasjon – og ikke forfekt sannheten. Det kan også være nyttig å starte med «kan jeg gi deg en tilbakemelding?» Da har du fått på plass en kontrakt som gjør at folk ikke føler seg overrumplet.

L: Hva vil du si er de viktigste kvalitetene som må til for å lykkes i lederrollen? 
E: I dagens stadig skiftende forretningslandskap står ledere overfor en rekke utfordringer når det gjelder å koble organisasjonens strategiske agenda til den daglige driften. En av de mest fremtredende utfordringene er at mange ledere kan mangle de nødvendige redskapene og verktøyene som kreves for å bygge bro mellom visjonen og den praktiske hverdagen. Det å kunne sette en taktisk lederagenda, som knytter hverdag til strategi, blir kritisk. 

Ikke bli opplevd som en «vinglepetter». 

L: Hva er den mest misforståtte sannheten om ledelse? 
E: Jeg tenker at en misforstått sannhet er at du som leder ikke skal vise sårbarhet eller be om hjelp. Er det noe som ofte motiverer medarbeidere til ekstra innsats er det når en leder ber om hjelp eller særlig etterspør din kompetanse på et område. Men selvfølgelig alt med måte.  Tørr å be om hjelp – det gjør at medarbeidere kan strekke seg litt ekstra.

L
: Hva blir viktig for ledere å fokusere på nå – for å lede godt i fremtiden? 
E: En kritisk lederkompetanse for fremtiden er evnen til å bygge trygge team og organisasjoner som er i stand til å håndtere raske endringer. Det kan synes som de lange strategiperiodene er over. Bare de siste årene har vi vært gjennom ekstreme endringer. Jeg tenker at ledere nå må utvikle sin taktiske kløkt. Det handler om å identifisere de viktige kampene, og greie og mobilisere team og organisasjon - uten å bli opplevd som en «vinglepetter».
 
L: Hva er mest overraskende med deg?  
E: Om jeg ikke brukte tiden min på utvikling av ledere og organisasjoner, ville jeg vært en day trader. Det å følge markedet, både makrobildet og de daglige svingningen har blitt en interesse som har økt med årene. Markedet er også en vei til å bli bedre kjent med min egen psyke og mine egne feilvurderinger. Det smerter til tider.

L: Hvorfor ønsket du å bli en del av Leiths fakultet? 
E: For å utvide nettverk, og være med i et spennende og vitalt fagmiljø. Jeg opplever at Leith er en organisasjon som ikke bare gir sine medlemmer ekte opplevelser, men forsøker å ta ut essensen av godt lederskap og videre bringe dette i en fortett form.
Opprettet med