7 Korte med Jøri Gytre Horverak

Oct 27 / Leith Executive Education
Empty space, drag to resize
Leith utvider fakultetet, og denne gangen vil vi at du skal bli bedre kjent med Jøri Horverak. 
Empty space, drag to resize
Jøri Gytre Horverak bringer med seg en solid karriere og erfaring, som startet med lederutdanning i Forsvaret, hvor hun tilbrakte flere år i tjeneste, inkludert som en verdifull ressurs i Forsvarets psykologpool.
Horverak forfulgte deretter en karriere innen psykologi og oppnådde en doktorgrad innen organisasjonspsykologi. I tillegg til sitt arbeid som konsulent og rådgiver, er Jøri en ettertraktet foredragsholder.
Jøri kommer til å bistå Leiths kunder innen skreddersydde virksomhetsprogrammer, samt som fasilitator og nettverksleder i Leiths nye ledernettverk, Rhizome. 
L: Hva er din drivkraft for å drive med lederutvikling? 
J: Min drivkraft er å hjelpe ledere til å forstå mennesker. Å forstå hvordan vi påvirker og lar oss påvirke av hverandre og den konteksten vi arbeider i, og – hvordan man håndterer de ulike utfordringene og dilemmaene som oppstår underveis. Altså å snakke om alt det som ligger mellom linjene, som ikke har navn, men som likevel har sterk påvirkning. Jeg er også opptatt av at organisasjonen og medarbeiderne faktisk merker en positiv effekt av at lederen har deltatt i utviklingsarbeid. 
 
L: Hva er det du opplever at de aller fleste ledere der ute sliter med? 
J: Tidspress, tidsstyring og dårlig samvittighet for at de ikke har nok tid til sine medarbeidere. Fra mitt organisasjonspsykologiske perspektiv mener jeg det er utrolig mye å tjene på at ledere i større grad tør å utforske og benevne vanskelige temaer eller negative følelser som (naturlig nok!) oppstår i samarbeid. Ansatte som føler at lederen er genuint opptatt av å forstå ens perspektiv, tanker og følelser, etablerer trygghet og tillit, noe enhver leder er avhengig av for å lykkes.

L
: Hva er den mest misforståtte sannheten om ledelse for deg?
J: Ideen om at det er lederne som skal motivere og inspirere sine medarbeidere, og dermed være ansvarlig for at medarbeiderne har det bra på jobb. Lederens oppgave er å tilrettelegge for at medarbeidere opplever motivasjon og inspirasjon. En forutsetning for å tenne en indre gnist hos medarbeiderne, er å investere tid til å bli kjent med dem slik at de skjønner hvilke knapper man skal trykke på, og når det er lurt å gjøre det. 

Uansett hvem de er, hvor de kommer fra, hva de forteller, er det alltid ressurser å finne og krefter å hente

L: Hva blir den viktigste lederegenskapen å dyrke i tiden fremover?
J: Å være nysgjerrig, lærevillig, lyttende, interessert, tilpasningsdyktig og ikke minst, å ha et åpent sinn og et stort rom for helt andre perspektiver, og nye måter å gjøre ting på. Den kommende generasjonen har vokst opp i en helt annen verden enn de fleste av oss som jobber i dag. Det vil merkes både på arbeidsmetodikk og på det mellommenneskelige plan. 

L
: Hva har vært ditt viktigste verktøy for å få ledere til å prestere enda bedre?
J: Jeg har alltid vært opptatt av å genuint lytte til den enkelte lederen for å forstå hvem de er, hva de står i og hva de ønsker, for så å sette puslespillbrikkene sammen. Uansett hvem de er, hvor de kommer fra, eller hva de forteller, så er det alltid ressurser å finne og krefter å hente. Og så er opptatt av å sende dem videre med konkrete oppgaver eller modeller som sorterer, strukturerer eller loser dem i en retning som vi sammen finner hensiktsmessig. 
 
L: Hva er det de fleste der ute ikke vet om deg?
J: At jeg er en ekte ishockey-entusiast som sikkert har sett 1.000 hockeykamper i inn- og utland. Og at jeg har lappen på både tanks og lastebil fra Forsvaret, og virkelig savner det fine fellesskapet vi opplevde inni teltet, i gjørmeløypen og ute i kulden på natoplanker. 

L: Hvorfor har du valgt å bli en del av Leiths Fakultet?
J: Fordi jeg har sterk tro på både menneskene og det de står for. De er varme, energiske, inkluderende, modige og ekte. Og så er de faglig nysgjerrige, tverrfaglige og nytenkende – alt dette treffer blink hos meg!
Created with