7 Korte med Carina Carl

Nov 7 / Leith Executive Education
Empty space, drag to resize
Leith utvider fakultetet, og denne gangen vil vi at du skal bli bedre kjent med Carina Carl
Empty space, drag to resize
Psykolog, bestselgende forfatter og lederutvikler. Carl har vært med på å utvikle en rekke kurs- og programkonsepter, i samarbeid med både norske og internasjonale virksomheter. 

Carina Carl har en mastergrad i Psykologi fra Universitetet i København, en to–årig videreutdannelse i Kognitiv Terapi og fem–åring spesialistutdannelse i Arbeidspsykologi.
L: Hvilken rolle spiller psykologi i lederutvikling, og hvordan kan ledere anvende psykologiske prinsipper for å forbedre sine lederegenskaper? 
C: Ledelse er psykologi. For å kunne lede andre må du kunne lede deg selv. For å kunne virke på andre, må du kjenne deg selv. De sentrale prosessene som utgjør fundamentet for ledelse handler om samspillet mellom våre grunnleggende forutsetninger, våre tidligere erfaringer og kommunikasjon. Forutsetningene sitter i hjernen, tidligere erfaringer setter tonen for tolkning og konklusjoner – og kommunikasjon handler om hvordan du virker på andre. Resultatene skapes mellom menneskene – menneskene er resursene. Fundamentet for resultater er trygghet, tillit, tydelighet og tilhørighet. 
 
L: Mange organisasjoner, og ledere, sliter med problemer som stressmestring og oppmerksomhetshåndtering. Hvilke strategier eller verktøy anbefaler du ledere for å møte disse utfordringene i teamene sine - og til egen selvledelse?
C: Kunnskap og innsikt gir bevissthet som inviterer til virksomme tiltak på organisasjons– og individnivå. Essensen er hjernevennlige intervensjoner – så organisasjonen som helhet og enkeltindividet kommer i posisjon til å bruke sitt fulle potensiale. Eksempelvis viser forskning at uavbrutt fordypelse virker på mestring – og reduserer sannsynlighet for stress. I tillegg søvn, meditasjon, fysisk bevegelse – og nære relasjoner. I tillegg gir kunnskap om grunnleggende psykologi indre trygghet på samme måte som tiltak på organisasjonsnivå stimulerer psykologisk trygghet kollektivt. 

L
: Du jobber med begrepet «psykologisk kapital». Kan du utdype hva dette betyr og hvordan det kan dyrkes i team og organisasjoner for å sikre organisatorisk suksess og økt tilfredshet i organisasjonen?
C: Mental kapital er kunnskap og innsikt i hvorfor vi trenger, føler og handler som vi gjør. 

Sårbarhet bygger bro – det er kreativitetens og innovasjonens fødested.

L: Hva er noen vanlige misoppfatninger eller myter om lederskap som du har møtt i arbeidet ditt, og hvordan adresserer eller avkrefter du dem?
C: At ledere skal være autoritære, ikke vise følelser – og tenke «rasjonelt». Vi er alle sårbare – vi er alle følelsesstyrt. Selvinnsikt gir indre trygghet. Når du er trygg i deg selv stimulerer du til trygghet imøte med andre. Sårbarhet bygger bro – det er kreativitetens og innovasjonens fødested. Igjen henviser jeg til hjernen. 

L
: Hva vil du si er viktige lederegenskaper for fremtiden, sett i lys av endret forretningslandskap og teknologiske utvikling? 
C: Selvinnsikt – indre trygghet. Som leder må du stå stødig i deg selv. Selvfølelse er din viktigste bugger i møte med all potensiell motgang. Den mest direkte investeringen i selvfølelse er self–compassion. Ledelse starter med relasjonen til deg selv. Igjen henviser jeg til forskningen – og til hjernen. 
 
L: Hva er mest overraskende med deg?
C: Jeg identifiserer meg mer som entreprenør og designer enn som psykolog og forfatter. Mine sterkeste sider er å identifisere det som virker, forenkle det komplekse, tenke strategisk. Jeg kan leve av kreativitet – av å skape – det er min flow. 

L: Hvorfor har du valgt å bli en del av Leiths Fakultet?
C: Relasjon til Axel (Skreslet red.adm) – vi er en kreativ og effektiv duo. I tillegg er Leith sitt fundament forenelig med mitt syn på ledelse. 
Created with