Empty space, drag to resize
Empty space, drag to resize

Leith Lunsj inspirerer og lar deg knytte nye bekjentskaper

Leith Lunsj tilbyr et uformelt refleksjonsrom for åpne samtaler. Vi samler syv deltakere fra forskjellige grupper, slik at du kan møte og dele erfaringer med nye og inspirerende mennesker. Write your awesome label here.
Empty space, drag to resize

Gi deg selv rom for 
refleksjon i hverdagen

Hver Leith Lunsj har et spesifikt tema knyttet opp mot ledelse og lederrollen. Samtalene blir drevet frem av spørsmålskort utviklet av Leiths fakultet, og deltakerne snakker gjennom hvert spørsmål i ønsket tid. 

Leith Lunsj varer fra klokken 12:00 - 14:00, men deltakerne er velkommen til å sitte så lenge de selv ønsker - og har tid til. 

kommende arrangementer

30. AUGUST 2023

Relasjoner, motstand og inspirasjon 

Hva er ditt forhold til relasjoner, motstand og inspirasjon?
Empty space, drag to resize
På jobb har alle relasjoner en organisatorisk komponent. Vi forholder oss til hverandre for få gjort oppgavene og nå målene. Ledernes oppgave er å motivere medarbeiderne til å lykkes med virksomhetens drift. Hva virksomheten vil kan oppleves som ytre motivasjon – og derfor skape motstand hvis den enkelte vil noe annet. Hva den enkelte vil kan virke mest inspirerende, men ikke passe med virksomhetens retning – slik at motstanden faktisk stammer fra den enkeltes indre vilje...

tidligere arrangementer

14. juni 2023

Stillhet, åpenhet
& gjennomføringsevne 

Hva gjør stillheten med deg? Hvordan kan stillhet åpne opp og forsterke gjennomføringsevnen din? 
Empty space, drag to resize
Stillhet er ikke det vanligste i vår tid. Vi befinner også stadig i situasjoner med mange stimuli og inntrykk. De fleste av oss setter av lite tid til være alene og stille i oss selv. I møte med andre må vi forholde oss til deres signaler, tanker, følelser og behov. Når vi setter oss ned for oss selv, bruker mange pausen til å oppsøke nye stimuli fra mobilen eller Ipaden.....

12. april 2023

Glede, håp
& virkelighetsflukt

Hva gjør deg lykkelig? Hva gir deg glede? Hender det at du rømmer fra virkeligheten?
Empty space, drag to resize
En vanlig forståelse av lykke er at dette er en intens, men kortvarig tilstand. Lykkens øyeblikk er når vi får noe vi har ønsket oss eller får til noe vi har satset på. Lykkens intensitet kan forsterkes av overraskelse, slik at vi blir enda mer lykkelig av det uventede. Glede derimot er en mer stillferdig tilstand som varer lenger. Folk kan glede seg over.....

16. februar 2023

Empty space, drag to resize

Engasjement, pågangsmot
& maktesløshet

Hvor engasjert er du? Hvor sterkt pågangsmot har du? Har du noen gang følt deg maktesløs? 
Empty space, drag to resize
Dypt personlig engasjement kommer innenfra – som er noe man virkelig vil og føler seg drevet av.
Ansatte blir ofte ledere fordi de har pågangsmot og tror at de kan lykkes. God ledelse er å ville få til noe og sette retningen. Dyktige ledere føler seg engasjert og står på i møte med vanskeligheter og motgang.....
Created with