Leith Executive ALP

Write your awesome label here.

Tilbake til Executive ALP

God ledelse er realistisk og oppnåelig for mange ledere. Nøkkelen ligger i å se hva, når og hvordan det svikter

Leith ALP er bygget på forskningsbasert kunnskap om god ledelse, med psykologi, nevrovitenskap og filosofi som fundament.

Programmet presenterer et kartverk med holdepunkter for hvordan du som leder kan studere deg selv og din egen adferd.

Gjennom case-basert læring utforskes bestanddelene i deltakernes lederskap, slik at de vet hvor de skal legge sine krefter for å ta sitt lederskap til det neste nivået.
Created with