Å skape historiefortellinger
om en organisasjon kan ha flere fordeler. 


Samlet sett gir historiefortelling organisasjoner muligheten til å formidle sin identitet, bygge relasjoner, tiltrekke seg talenter og differensiere seg fra konkurrentene. Ved å dele historiene som ligger bak organisasjonen, kan man skape en dypere forbindelse med interessenter og bygge et sterkt fundament for langsiktig suksess.

Her er en dypere forklaring på hvorfor det kan være verdifullt.

Innblikk: Marianne Bergmann Røren - CEO Mesta AS

Verdier og formål

Historiefortelling gir en plattform for å kommunisere organisasjonens verdier og formål på en mer engasjerende og menneskelig måte. Hvordan organisasjonen har påvirket mennesker og samfunn positivt, kan man skape en dypere forståelse og tilslutning til organisasjonens formål.

Merkevareidentitet

Ved å dele historiene om organisasjonens opprinnelse, verdier og kultur, kan man skape en autentisk og engasjerende merkevare som appellerer til både kunder og potensielle ansatte.

Emosjonell tilknytning:

Når organisasjonen deler historier om ansatte, deres personligheter og erfaringer, kan det berøre folk på en dypere følelsesmessig nivå. Dette kan bidra til å skape et sterkt bånd mellom organisasjonen, kunder, partnere og ansatte.

Tillit og troverdighet:

Kan bidra til å demonstrere organisasjonens evne til å levere resultater og opprettholde et positivt omdømme.

Talenter

Gjennom historiefortelling kan organisasjoner tiltrekke seg dyktige og engasjerte talenter. Potensielle ansatte ønsker å jobbe for organisasjoner som har en klar visjon, sterke verdier og en støttende kultur. Ved å dele historier om ansattes opplevelser, karriereutvikling og trivsel, kan organisasjonen tiltrekke seg talentfulle personer som identifiserer seg med og ønsker å være en del av historien.

Differentierer seg fra konkurrentene:

Historiefortelling kan være en differensierende faktor i et konkurransedyktig marked. Ved å fremheve unike aspekter av organisasjonen gjennom historier, kan man skille seg ut fra konkurrentene og tiltrekke seg oppmerksomhet fra potensielle kunder og partnere.

Empty space, drag to resize

Book et uforpliktende møte med oss.