Demokratiser trening & utvikling i din virksomhet

Empty space, drag to resize
I dagens stadig skiftende forretningsklima er utvikling av deres ansattes kjernekompetanse et avgjørende konkurransefortrinn 

Samtidig er det ikke sånn at de som ofte mottar mest utviklingsressurser nødvendigvis er de som behøver det mest.  

Dette kan føre til ineffektiv allokering av kompetanse, og at verdifulle ansatte i virksomheten ikke får mulighet til å utvikle essensielle ferdigheter for å lykkes bedre.
Dette skader virksomhetens effektivitet og lønnsomhet, og ansatte som ellers kunne hatt en høy positiv påvirkning på virksomheten, stagnerer i sin utvikling.

Hele leveransen - på ett sted

Vi involverer dere fra start, for å sikre et løsningsforslag som gir best mulig effekt  

Utforskende møte

Virksomheten og Sagn møtes for et utforskende informasjonsmøte
,
for å avklare 
deres behov 

Oppfølgende design-workshop

Hvis vårt indikative løsningsforslag gir mening, møtes vi for en fasilitert design-workshop for å kartlegge konkret omfang, tematikk

Detaljert program-design og revideringer

Sagn utformer detaljert læringsinnhold, manuskript og budsjett, og utfører revideringer og optimaliseringer i samarbeid med Virksomheten 

Produksjon

Sagn produserer innholdet, enten med bedriftens interne ressurser, og/eller med eventuelle eksterne bidragsytere

Leveranse

Læringsinnholdet tilgjengeliggjøres for deres ansatte på Virksomhetens allerede eksisterende læringsplattform, eller på en LMS levert av Sagn

Rapportering og neste steg

Vi sender dere rapporter i ønsket intervall, og stiller med eventuell back-office og teknisk support

En dynamisk modell for maksimal ressurs-utnyttelse

Write your awesome label here.
Et ferdig skreddersydd digitalt program fra Sagn kan leveres både som et enkeltstående program, eller som en del av et større digitalt utviklingsløp. Hele, eller deler, av de digitale programmene kan også brukes i hybride programmer hvor noe av læringen foregår fysisk. 

Leith Executive Education har omfattende erfaring med utvikling av programmer for toppledergrupper og organisasjonsenheter, og kan supplementere den digitale læringen ved behov.

Aktiver kraften i hele virksomhet

Få mer ut av hver utviklings-krone

Ved å gjenbruke tidligere fysisk utviklingsinnhold i digitale programmer, oppnår dere bedre utnyttelse av investerte midler.

Samtidig får enda flere i organisasjonen dratt nytte av virksomhetens utviklingsressurser.

Få mer ut av hele virksomheten

Skreddersy digitale programmer som fokuserer på kjernekompetansene som skal til for å ta hele virksomheten dit den skal.

Programmene kan deretter pakketeres for team, organisasjonsenheter eller spesifikke stillingsfunksjoner. 

Få mer ut av deres interne ressurser

Alt innhold spilles inn on-demand. Leith bistår med faglig innhold, manus og regi. Dette sikrer en stabil og høy innholdskvalitet.

De ansatte kan gjennomføre utviklingen når og hvor det passer dem best, med minimal bruk av interne ressurser.
Created with