Masterclasses 

< Hjem

Masterclasses gir mulighet for en dypere og mer spesialisert læringserfaring.

Masterclasses og kompetanseutvikling kan være en verdifull tilleggsressurs for organisasjoner som ønsker å gi sine ansatte og ledere en dypere og mer spesialisert læringserfaring. Gjennom interaktivitet, praksis, tilpasning og læring fra eksperter kan organisasjonene styrke og utvide kompetansebasen, samt legge grunnlaget for kontinuerlig utvikling og suksess.

Med kraften av SAGN & Leith sitter vi på med noen av de mest erfarne spesialistene innen organisasjonsutvikling og Fantasien til SAGN for å skape et bibliotek av kunnskap som gir optimal effekt.

Interaktivitet og engasjement:

Deltakerne kan delta aktivt gjennom diskusjoner, case-studier, gruppearbeid og praktiske øvelser. Denne interaksjonen bidrar til å skape et høyere nivå av engasjement og forståelse blant deltakerne, da de får mulighet til å anvende kunnskapen i reelle situasjoner og lære av hverandre.

Fordypning og praksis:

Gir mulighet for fordypning og praktisk anvendelse av kunnskapen. Deltakerne kan få mulighet til å utforske og praktisere nye ferdigheter i en trygg læringsarena. Dette gjør at de kan bygge selvtillit og mestre ferdighetene gradvis, samtidig som de får tilbakemelding og veiledning fra erfarne instruktører.

Tilpasning til organisasjonens behov:

Dette betyr at læringen kan tilpasses for å fokusere på de spesifikke utfordringene og mulighetene som organisasjonen står overfor. Ved å ta hensyn til konteksten og bransjen organisasjonen opererer i, kan masterclasses tilby relevant og praktisk kunnskap som kan implementeres direkte i arbeidssituasjoner.

Læring fra spesialister:

gir mulighet for deltakere å lære fra eksperter innenfor det aktuelle fagområdet. Instruktørene i masterclasses er ofte erfarne fagfolk med omfattende kunnskap og ekspertise. Dette sikrer at deltakerne får tilgang til høykvalitetsundervisning og innsikt som er oppdatert og relevant for deres bransje.

Langsiktig kompetanseutvikling:

legger vekt på å utvikle ferdigheter og kompetanse på lang sikt. Ved å tilby en kontinuerlig læringsopplevelse gjennom oppfølgingsaktiviteter, mentorordninger eller tilgang til ressurser, kan organisasjonene sikre at de ansatte og lederne fortsetter å utvikle seg og oppdatere sin kunnskap over tid. Dette er spesielt viktig i et stadig skiftende arbeidsmiljø der kontinuerlig læring og tilpasning er nødvendig for suksess.

Differentierer seg fra konkurrentene:

Historiefortelling kan være en differensierende faktor i et konkurransedyktig marked. Ved å fremheve unike aspekter av organisasjonen gjennom historier, kan man skille seg ut fra konkurrentene og tiltrekke seg oppmerksomhet fra potensielle kunder og partnere.

Empty space, drag to resize

Book et uforpliktende møte med oss.