Empty space, drag to resize

Visste du at 7 av 10 norske virksomheter har utfordringer med on-boarding av nye ansatte?

Empty space, drag to resize

ja
"Opplever dere en hodepine med dagens onboarding?" 
Nøkkelresultater fra SAGN Analyse i Bedriftsmiljø
Empty space, drag to resize
Write your awesome label here.
Empty space, drag to resize

Hvordan var din overgang og tilpasning til ny jobb?

God trening og opplæring er avgjørende for å gi dine ny-ansatte en lærerik og engasjerende introduksjon til sin nye jobb og er med på å bygge en solid grunnmur for suksess.

En vellykket on-boarding prosess bidrar til å øke employee retainment, det øker produktivitet, og det forbedrer den ansattes engasjement og eierskap til virkso
mheten. 

Spar tid og ressurser

For virksomheten

Digitalisering av trening og opplæring reduserer administrative oppgaver og frigjør tid og ressurser. Med forhåndsinnspilte videoer, og et automatisert læringsløp, minimeres behovet for manuell oppfølging og sikrer at onboarding-prosessen skjer i tråd med mål og tidsfrister.

Hent enkelt ut rapporter og data, og hold dere oppdatert på de ansattes progresjon og læringsreise. 

For den ansatte

Digitalisering av trening og opplæring gir deres ansatte tilgang til all nødvendig informasjon på ett sted. Sørg for at tematikk som systemer, rutiner og retningslinjer blir klart og tydelig innlært fra første dag.

Den ansatte kan fullføre læringen i sitt eget tempo og i henhold til sin tidsplan. Dette gir fleksibilitet, og muligheten til å tilpasse lærings-prosessen etter den ansattes individuelle behov.

Nøkkelresultater fra SAGN Analyse i Bedriftsmiljøer
"Hvor oppstår utfordringene med Onboarding i din virksomhet?"

Tidsbruk 

Effektivitet

Kostnad

Påvirkning
Empty space, drag to resize

Skreddersydd etter deres behov

Vi er en partner som forstår dine unike behov. Ved å tilby skreddersydde løsninger får du akkurat det dere trenger – verken mer eller mindre. Dette gir dere full kontroll over både tid og penger, samtidig som vi sikrer at du sluttproduktet gir deres ansatte mest mulig verdi.

Gjenbruk innhold for flere opplæringsformål

Ved å gjenbruke innholdet, kan dere sette sammen flere forskjellige læringsreiser, tilpasset behovet for individuelle ansatte og organisasjonsenheter. Slik får dere ikke bare mest mulig ut av de ansatte, men også investeringen dere gjør i innholdsproduksjonen. 

Full fleksibilitet & gjenbruk

Created with