Episode 4, 
Øyvind lium valmot

"Sårbarhet og svakhet er to forskjellige ting. Sårbarhet er å tørre å by på den man er". Anser du sårbarhet som en styrke i lederrollen? I denne utgaven av Leith Dialog har vi satt oss ned med COO i EGGS Design, Øyvind Lium-Valmot, for å høre hans refleksjoner om lederrollen.
Write your awesome label here.
Created with