Episode 6, 
Per Høiby

Hva krever det av en leder i dag? Fra Sjøkrigsskolen til rollen som en av Norges mest anerkjente lederprofiler i kommunikasjonsbransjen. I denne utgaven av Dialog har vi satt oss ned med Per Høiby, CEO i First House, og snakket om hans perspektiver på lederrollen, og hva han mener en leder må kunne for å lykkes i dag. 
Write your awesome label here.
Created with